You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Download giáo trình, sách tham khảo

SÁCH GIÁO TRÌNH (Dùng cho sinh viên các trường ĐH-CĐ, học sinh chuyên Hóa và ôn thi học sinh giỏi) [1] Giáo trình Hóa học Vô cơ (Hoàng Nhâm): [Tập 1]-[Tập 2]-[Tập 3]  [2] Giáo trình Hóa học Hữu cơ (Đỗ Đình Rãng): [Tập 1]-[Tập 2]-[Tập 3] [3] Giáo trình Hóa học Vô cơ (Nguyễn Đức Vận): [Tập 1]-[Tập 2] [4] Cơ sở hóa học hữu cơ (Thái Doãn Tĩnh): [Tập 1]-[Tập 2]-[Tập 3]  [5] Bài tập hóa học hữu cơ [6] Chinh phục đỉnh cao Hóa học Quốc gia – Quốc tế  

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!