You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2019] Đề minh họa tuyển sinh vào lớp 10 – Sở GDĐT Hà Nội

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2A 3C 4A 5A 6C 7C 8B 9A 10C 11B 12A 13B 14C 15A 16B 17B 18C 19A 20D 21A 22D 23D 24B 25A 26C 27B 28A 29D 30A 31A 32A 33A 34B 35A 36D 37D 38B 39D 40D Câu 1. Oxit nào sau đây là oxit axit? A. P2O5.          B. MgO.          C. CO.          D. CaO. Câu 2. Công thức hóa học của axit sunfuric là

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!