Hướng dẫn cách tìm bài trên hệ thống

Công cụ tìm kiếm nằm ở trang chủ, là hộp màu xanh như hình dưới:

+ Để tìm kiếm chính xác bài mình cần, bạn cần nhập từ khóa vào trong dấu “…”, có thể nhập nhiều từ khóa liên tiếp.

+ Từ khóa là số liệu, công thức, chữ có trong bài của bạn (khuyên dùng số liệu và công thức)

+ Ví dụ, bạn cần tìm lời giải cho bài:

Hỗn hợp E gồm hai triglixerit X và Y có tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 3. Xà phòng hóa hoàn toàn E bằng dung dịch NaOH dư, thu được hỗn hợp muối gồm C15H31COONa, C17H31COONa và C17H33COONa. Khi cho m gam E tác dụng với H2 dư (xúc tác Ni, t°) thì số mol H2 phản ứng tối đa là 0,07 mol. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam E, thu được 2,65 mol CO2 và 2,48 mol H2O. Khối lượng của X trong m gam E là

A. 24,96 gam.       B. 16,60 gam.       C. 17,12 gam.       D. 16,12 gam.

+ Nếu bạn nhập từ khóa “0,07” thì sẽ ra vô số kết quả vì rất nhiều bài khác cũng có số 0,07 như bài của bạn.

+ Nếu bạn nhập “0,07””H2O” thì số kết quả có ít đi nhưng vẫn còn nhiều.

+ Nếu bạn nhập “2,65””2,48″ thì sẽ ra kết quả chính xác, hoặc nhập “C15H31″”2,65” cũng cho kết quả chính xác.

Kết luận: Nhập nhiều từ khóa sẽ cho kết quả tốt, chọn từ khóa ít phổ biến sẽ tốt hơn, ví dụ không nên chọn mấy từ khóa như 2,24; 0,672… vì nhiều bài có số như vậy.

Bạn đã xem chưa:  Hướng dẫn cách xem lại câu hỏi, câu trả lời và bình luận

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!