[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Vũ Quang – Hà Tĩnh (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42C 43B 44B 45D 46A 47D 48A 49B 50D 51A 52D 53C 54A 55C 56B 57C 58A 59C 60C 61D 62C 63B 64A 65C 66C 67B 68A 69A 70D 71C 72C 73A 74D 75B 76D 77A 78C 79A 80D Câu 41. Sục khí metylamin vào nước thu được dung dịch làm A. Quỳ tím không đổi màu.          B. Quỳ tím hóa xanh. C. Phenolphtalein hóa xanh.         D. Phenolphtalein không đổi màu. Câu 42. Chất làm đục nước vôi

Xem thêm

[2018 – 2019] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Hà Tĩnh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi và giải chi tiết: Câu 1: (2,5 điểm) (Xem giải) 1. Nêu hiện tượng, viết phương trình hóa học cho các thí nghiệm (mỗi thí nghiệm chỉ viết 1 phương trình) a. Cho 2a mol kim loại natri vào dung dịch chứa a mol amoni hiđrosunfat. b. Cho hỗn hợp dạng bột gồm oxit sắt từ và đồng (dư) vào dung dịch axit clohiđric dư. c. Cho b mol kim loại bari vào dung dịch chứa b mol phenylamoni sunfat. d. Trộn dung dịch

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!