[2018 – 2019] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Hà Tĩnh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi và giải chi tiết: Câu 1: (2,5 điểm) (Xem giải) 1. Nêu hiện tượng, viết phương trình hóa học cho các thí nghiệm (mỗi thí nghiệm chỉ viết 1 phương trình) a. Cho 2a mol kim loại natri vào dung dịch chứa a mol amoni hiđrosunfat. b. Cho hỗn hợp dạng bột gồm oxit sắt từ và đồng (dư) vào dung dịch axit clohiđric dư. c. Cho b mol kim loại bari vào dung dịch chứa b mol phenylamoni sunfat. d. Trộn dung dịch

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!