[2019] Thi thử THPT Quốc gia của Sở GDĐT Ninh Bình (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43D 44D 45D 46C 47A 48B 49B 50C 51C 52A 53C 54A 55C 56D 57D 58B 59C 60B 61D 62A 63B 64C 65D 66A 67B 68C 69A 70B 71B 72A 73A 74C 75D 76A 77D 78D 79B 80C Câu 41. Cách bảo quản thực phẩm (thịt, cá,…) bằng cách nào sau đây được xem là an toàn? A. Dùng fomon và nước đá khô.          B. Dùng fomon và phân đạm. C. Dùng nước đá và nước đá khô.      

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!