[2019] Thi thử THPT Quốc gia của Sở GD-ĐT Ninh Bình (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43A 44B 45A 46C 47A 48D 49D 50A 51B 52B 53A 54B 55D 56C 57B 58B 59C 60D 61C 62A 63C 64D 65A 66D 67D 68D 69D 70B 71C 72B 73B 74D 75A 76C 77B 78B 79A 80C Câu 41. Ở điều kiện thường, oxit nào sau đây là chất rắn? A. N2O.          B. NO2.          C. P2O5.         D. CO2. Câu 42. Khi trùng hợp CH2=CH-Cl thu được polime

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia của Sở GDĐT Ninh Bình (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43D 44D 45D 46C 47A 48B 49B 50C 51C 52A 53C 54A 55C 56D 57D 58B 59C 60B 61D 62A 63B 64C 65D 66A 67B 68C 69A 70B 71B 72A 73A 74C 75D 76A 77D 78D 79B 80C Câu 41. Cách bảo quản thực phẩm (thịt, cá,…) bằng cách nào sau đây được xem là an toàn? A. Dùng fomon và nước đá khô.          B. Dùng fomon và phân đạm. C. Dùng nước đá và nước đá khô.      

Xem thêm

Thi thử THPT Quốc gia 2018 sở Ninh Bình (Lần 1)

⇒ Tải file đề: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1C 2A 3D 4A 5C 6D 7D 8D 9B 10A 11C 12D 13B 14B 15C 16B 17C 18D 19A 20A 21D 22C 23A 24B 25B 26B 27C 28B 29A 30D 31D 32D 33C 34A 35B 36D 37A 38B 39C 40D Câu 1: Axetilen (C2H2) thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây? A. Aren.                        B. Anken.                     C. Ankin.                      D. Ankan. Câu 2: Thủy ngân rất độc, dễ bay hơi. Khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ thì dùng chất nào trong các chất sau để khử độc thủy ngân?

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!