[2019] Thi thử THPT Quốc gia của Sở GDĐT Ninh Bình

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2A 3D 4A 5C 6D 7D 8D 9B 10A 11C 12D 13B 14B 15C 16B 17C 18D 19A 20A 21D 22C 23A 24B 25B 26B 27C 28B 29D 30A 31D 32D 33C 34A 35D 36D 37A 38B 39C 40D Câu 1. Axetilen (C2H2) thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây? A. Aren.       B. Anken.       C. Ankin.         D. Ankan. Câu 2. Thủy ngân rất độc, dễ bay hơi. Khi nhiệt

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!