[2024] Thi thử TN cụm Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng – Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 098 41B 42A 43D 44A 45C 46A 47B 48C 49A 50C 51D 52A 53B 54B 55A 56B 57B 58D 59D 60B 61B 62A 63C 64A 65A 66C 67B 68B 69B 70D 71A 72D 73A 74C 75C 76C 77B 78D 79D 80D Câu 41. Chất nào sau đây có cùng công thức phân tử với fructozơ? A. Tinh bột.        B. Glucozơ.        C. Saccarozơ.        D. Xenlulozơ. Câu 42. Số liên kết peptit

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Hà Nội (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 069 41C 42C 43A 44D 45B 46C 47B 48A 49D 50A 51C 52A 53C 54A 55A 56C 57B 58A 59D 60C 61C 62B 63A 64D 65A 66B 67D 68C 69D 70A 71B 72C 73C 74A 75B 76D 77A 78B 79C 80B Câu 41. Crom (III) oxit được dùng để tạo màu lục cho đồ sứ và thuỷ tinh. Công thức hoá học của crom (III) oxit là A. Cr(OH)3.       B. CrO.        C. Cr2O3. 

Xem thêm

[2024] Thi thử TN trường Kim Liên – Hà Nội (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 028 41B 42A 43A 44D 45C 46B 47C 48A 49B 50D 51A 52C 53B 54C 55D 56A 57B 58D 59C 60A 61D 62D 63C 64C 65D 66B 67A 68A 69B 70D 71C 72D 73A 74B 75C 76B 77C 78C 79D 80D (Xem giải) Câu 41: X, Y là hai cacbohiđrat. X, Y đều không bị oxi hóa bởi AgNO3/NH3. Khi thủy phân hoàn toàn X hoặc Y trong môi trường axit đều thu được một chất hữu cơ Z

Xem thêm

[2024] Thi thử TN chuyên KHTN Hà Nội (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 016 41B 42B 43C 44A 45C 46D 47B 48C 49A 50B 51A 52C 53C 54B 55A 56B 57A 58D 59A 60D 61B 62D 63D 64D 65D 66D 67A 68A 69B 70A 71D 72A 73A 74A 75A 76C 77C 78C 79C 80B Câu 41: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? A. Cu.       B. Mg.       C. Zn.        D. Al. Câu 42: Ở điều kiện thường, chất nào sau

Xem thêm

[2023 – 2024] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu I (4,0 điểm) (Xem giải) 1. Vì sao để giảm thiểu hiệu ứng nhà kính của bầu khí quyển trên Trái Đất, chúng ta nên hạn chế sử dụng các nhiên liệu hóa thạch như than đá (thành phần chủ yếu là cacbon), xăng dầu (thành phần chủ yếu là các hiđrocacbon),… và trồng thêm nhiều cây xanh. (Xem giải) 2. Chất khí X có công thức dạng AB3 (A, B là

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Yên Viên – Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 168 41D 42B 43B 44B 45A 46B 47A 48D 49A 50B 51D 52A 53D 54C 55C 56C 57D 58B 59A 60B 61B 62C 63A 64C 65B 66C 67D 68C 69A 70D 71A 72B 73D 74D 75A 76B 77C 78C 79A 80C Câu 41: Trong máu người bình thường có một lượng nhỏ glucozơ với nồng độ hầu như không đổi khoảng A. 0,01%.       B. 10%       C. 1,00%.         D. 0,10% Câu

Xem thêm

[2023] Thi thử TN cụm Sóc Sơn – Mê Linh – Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 156 41A 42C 43A 44D 45B 46B 47A 48A 49D 50C 51A 52D 53B 54D 55B 56C 57D 58D 59C 60C 61D 62D 63B 64D 65A 66B 67C 68C 69B 70D 71B 72A 73A 74D 75C 76C 77B 78B 79C 80A (Xem giải) Câu 41: Khi điện phân MgCl2 nóng chảy với điện cực trơ, tại anot xảy ra A. sự oxi hoá ion Cl-.       B. sự oxi hoá ion Mg2+.       C. sự

Xem thêm

[2023] Thi thử TN liên trường Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 147 41D 42D 43B 44D 45C 46D 47A 48B 49D 50B 51C 52C 53A 54A 55B 56D 57A 58A 59A 60C 61A 62D 63C 64B 65C 66B 67D 68C 69B 70D 71A 72C 73B 74B 75A 76D 77A 78D 79B 80C Câu 41. Kim loại Fe tác dụng với dung dịch axit nào sau đây giải phóng khí H2? A. HNO3 đặc.       B. HNO3 loãng.       C. H2SO4 đặc.         D. H2SO4

Xem thêm

[2023] Thi thử TN cụm Hoàn Kiếm – Hai Bà Trưng – Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 120 41A 42A 43B 44A 45C 46B 47B 48C 49B 50A 51B 52C 53D 54C 55A 56B 57A 58B 59D 60B 61A 62A 63C 64C 65D 66C 67A 68C 69B 70D 71D 72A 73D 74D 75B 76D 77D 78C 79D 80D (Xem giải) Câu 41. Geraniol có trong tinh dầu hoa hồng (công thức cấu tạo thu gọn như hình bên) được sử dụng phổ biến trong công nghiệp hương liệu, thực phẩm,… vì có mùi thơm đặc trưng.

Xem thêm

[2023] Kỳ thi đánh giá năng lực – ĐH Sư phạm Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 007 1B 2D 3B 4C 5C 6B 7D 8D 9B 10A 11D 12D 13C 14B 15C 16B 17A 18B 19D 20A 21D 22A 23C 24C 25A 26C 27D 28A I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm) (Xem giải) Câu 1. Quá trình nào sau đây không tạo ra kết tủa? A. Làm mềm nước cứng vĩnh cửu bằng Na3PO4. B. Sản xuất nước Gia-ven từ khí Cl2 và dung dịch NaOH. C. Sử dụng phèn chua để làm trong nước

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Sơn Tây – Hà Nội (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 080 41B 42D 43A 44C 45B 46A 47B 48D 49C 50B 51B 52C 53B 54A 55B 56D 57D 58A 59C 60A 61D 62D 63A 64D 65B 66A 67A 68B 69D 70D 71B 72D 73C 74B 75C 76A 77B 78B 79C 80B Câu 41. Kim loại nào sau đây tác dụng với nước ở điều kiện thường? A. Zn.       B. Na.       C. Fe.         D. Cu. Câu 42. Chất nào sau đây

Xem thêm

[2023] Thi thử TN của sở GDĐT Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 078 41D 42D 43D 44A 45A 46D 47A 48B 49C 50D 51C 52B 53D 54B 55A 56A 57D 58B 59C 60B 61B 62A 63D 64B 65A 66D 67D 68A 69A 70B 71C 72D 73B 74A 75D 76B 77A 78B 79A 80D Câu 41: Phương pháp nhiệt luyện có thể áp dụng để điều chế cặp kim loại nào sau đây? A. Mg, Fe.       B. Al, Zn.       C. Fe, Al.       D.

Xem thêm

[2023] Thi thử TN chuyên KHTN Hà Nội (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 069 41C 42C 43B 44C 45C 46B 47B 48D 49A 50B 51C 52B 53B 54D 55C 56D 57A 58A 59C 60D 61B 62A 63D 64D 65A 66C 67C 68A 69D 70A 71A 72B 73D 74B 75A 76D 77A 78C 79D 80B Câu 41: Công thức hóa học của hợp chất sắt (II) sunfat là A. Fe2(SO4)3.       B. FeS2.       C. FeSO4.         D. FeSO3. Câu 42: Số nguyên tử hiđro có trong

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi HSG 10 trường Phùng Khắc Khoan – Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 150 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu 1: (3 điểm) (Xem giải) a) Cho các nguyên tố Sulfur (S) (Z = 16); Iron (Fe) (Z = 26); Chromium (Cr) (Z = 24); Copper (Cu) (Z = 29). Viết cấu hình electron nguyên tử và ion của S, Fe, Cr, Cu, S2- , Fe2+, Fe3+, Cr3+, Cu2+? Biểu diễn cấu hình electron theo ô orbital của S, Fe, Cr, Cu. (Xem giải) b) X, Y, R, A, B, M theo

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 10 – Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu I (4,0 điểm) (Xem giải) 1. Hình vẽ bên mô tả thí nghiệm khám phá tia âm cực của Thomson. Nhờ vào kết quả thí nghiệm, ông đã tìm ra một trong các loại hạt cấu tạo nên nguyên tử.   a) Thí nghiệm trên tìm ra loại hạt nào? b) Nêu vai trò của màn huỳnh quang trong thí nghiệm. c) Tia âm cực có đặc điểm: – Bị lệch về

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 11 – Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 120 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu I (4,0 điểm) 1. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra (nếu có) dưới dạng phân tử và ion thu gọn khi trộn lẫn các dung dịch sau: (Xem giải) a) NaHSO3 và HCl. (Xem giải) b) AgNO3 và Na3PO4. (Xem giải) c) Ca(H2PO4)2 và NaOH (tỉ lệ mol 1 : 2). (Xem giải) d) Ba(HCO3)2 và KHSO4 (tỉ lệ mol 1 : 1). (Xem giải) 2. Cho hỗn

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu I (3,0 điểm) (Xem giải) 1. Vì sao để dập tắt các đám cháy xăng dầu nhỏ người ta không được dùng nước nhưng có thể dùng chăn chiên (loại chăn làm từ sợi cotton với nguyên liệu chính là sợi bông) thấm nước? (Xem giải) 2. Máu trong cơ thể người có màu đỏ vì chứa hemoglobin (là chất vận chuyển oxi chứa sắt). Máu của một số loài động vật

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Quốc Oai – Hà Nội (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 056 41D 42B 43B 44A 45C 46D 47B 48B 49C 50A 51D 52D 53D 54D 55A 56D 57A 58C 59A 60B 61D 62B 63C 64A 65B 66C 67B 68A 69B 70C 71A 72D 73C 74A 75D 76B 77D 78B 79A 80A Câu 41. Kim loại nào sau đây mềm như sáp, dùng dao cắt được dễ dàng? A. W.        B. Cu.       C. Cr.       D. K. Câu 42. Chất nào sau

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Việt Nam – Ba Lan – Hà Nội (Đề 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 043 41B 42B 43D 44B 45C 46B 47A 48C 49C 50C 51C 52C 53C 54A 55D 56C 57B 58D 59C 60B 61D 62D 63B 64D 65D 66D 67B 68A 69C 70B 71A 72A 73D 74A 75B 76D 77D 78C 79A 80C Câu 41: Vào mùa lũ, để có nước sử dụng, dân cư ở một số vùng thường sử dụng chất X (Có công thức K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O) để làm trong nước. Chất X được gọi là A. muối ăn.  

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Việt Nam – Ba Lan – Hà Nội (Đề 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 041 41C 42B 43D 44A 45B 46A 47C 48C 49D 50C 51C 52B 53A 54C 55B 56D 57B 58D 59C 60D 61B 62C 63D 64D 65D 66B 67D 68C 69C 70A 71C 72B 73C 74D 75C 76C 77B 78D 79B 80B Câu 41: Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất bằng phương pháp A. Điện phân nóng chảy         B. Dùng CO khử ở nhiệt độ cao C. Điện phân nóng chảy Al2O3.       D.

Xem thêm

[2022-2023][Hóa 10] Kiểm tra giữa kỳ 2 trường Nguyễn Tất Thành – Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 041 1A 2D 3C 4B 5C 6C 7A 8D 9C 10B 11D 12B I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) (Xem giải) Câu 1: Phản ứng nào sau đây là phản ứng tỏa nhiệt? A. 2S(s) + O2 (g) → 2SO2(g)         = -296,8 kJ. B. CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g)         = 178,29 kJ. C. H2(g) + I2(s) → 2HI(g)         = 52,96 kJ. D. N2(g) + O2(g) → 2NO(g)         =

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!