[2023] Thi thử TN chuyên KHTN Hà Nội (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 069 41C 42C 43B 44C 45C 46B 47B 48D 49A 50B 51C 52B 53B 54D 55C 56D 57A 58A 59C 60D 61B 62A 63D 64D 65A 66C 67C 68A 69D 70A 71A 72B 73D 74B 75A 76D 77A 78C 79D 80B Câu 41: Công thức hóa học của hợp chất sắt (II) sunfat là A. Fe2(SO4)3.       B. FeS2.       C. FeSO4.         D. FeSO3. Câu 42: Số nguyên tử hiđro có trong

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi HSG 10 trường Phùng Khắc Khoan – Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 150 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu 1: (3 điểm) (Xem giải) a) Cho các nguyên tố Sulfur (S) (Z = 16); Iron (Fe) (Z = 26); Chromium (Cr) (Z = 24); Copper (Cu) (Z = 29). Viết cấu hình electron nguyên tử và ion của S, Fe, Cr, Cu, S2- , Fe2+, Fe3+, Cr3+, Cu2+? Biểu diễn cấu hình electron theo ô orbital của S, Fe, Cr, Cu. (Xem giải) b) X, Y, R, A, B, M theo

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 10 – Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu I (4,0 điểm) (Xem giải) 1. Hình vẽ bên mô tả thí nghiệm khám phá tia âm cực của Thomson. Nhờ vào kết quả thí nghiệm, ông đã tìm ra một trong các loại hạt cấu tạo nên nguyên tử.   a) Thí nghiệm trên tìm ra loại hạt nào? b) Nêu vai trò của màn huỳnh quang trong thí nghiệm. c) Tia âm cực có đặc điểm: – Bị lệch về

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 11 – Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 120 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu I (4,0 điểm) 1. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra (nếu có) dưới dạng phân tử và ion thu gọn khi trộn lẫn các dung dịch sau: (Xem giải) a) NaHSO3 và HCl. (Xem giải) b) AgNO3 và Na3PO4. (Xem giải) c) Ca(H2PO4)2 và NaOH (tỉ lệ mol 1 : 2). (Xem giải) d) Ba(HCO3)2 và KHSO4 (tỉ lệ mol 1 : 1). (Xem giải) 2. Cho hỗn

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu I (3,0 điểm) (Xem giải) 1. Vì sao để dập tắt các đám cháy xăng dầu nhỏ người ta không được dùng nước nhưng có thể dùng chăn chiên (loại chăn làm từ sợi cotton với nguyên liệu chính là sợi bông) thấm nước? (Xem giải) 2. Máu trong cơ thể người có màu đỏ vì chứa hemoglobin (là chất vận chuyển oxi chứa sắt). Máu của một số loài động vật

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Quốc Oai – Hà Nội (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 056 41D 42B 43B 44A 45C 46D 47B 48B 49C 50A 51D 52D 53D 54D 55A 56D 57A 58C 59A 60B 61D 62B 63C 64A 65B 66C 67B 68A 69B 70C 71A 72D 73C 74A 75D 76B 77D 78B 79A 80A Câu 41. Kim loại nào sau đây mềm như sáp, dùng dao cắt được dễ dàng? A. W.        B. Cu.       C. Cr.       D. K. Câu 42. Chất nào sau

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Việt Nam – Ba Lan – Hà Nội (Đề 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 043 41B 42B 43D 44B 45C 46B 47A 48C 49C 50C 51C 52C 53C 54A 55D 56C 57B 58D 59C 60B 61D 62D 63B 64D 65D 66D 67B 68A 69C 70B 71A 72A 73D 74A 75B 76D 77D 78C 79A 80C Câu 41: Vào mùa lũ, để có nước sử dụng, dân cư ở một số vùng thường sử dụng chất X (Có công thức K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O) để làm trong nước. Chất X được gọi là A. muối ăn.  

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Việt Nam – Ba Lan – Hà Nội (Đề 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 041 41C 42B 43D 44A 45B 46A 47C 48C 49D 50C 51C 52B 53A 54C 55B 56D 57B 58D 59C 60D 61B 62C 63D 64D 65D 66B 67D 68C 69C 70A 71C 72B 73C 74D 75C 76C 77B 78D 79B 80B Câu 41: Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất bằng phương pháp A. Điện phân nóng chảy         B. Dùng CO khử ở nhiệt độ cao C. Điện phân nóng chảy Al2O3.       D.

Xem thêm

[2022-2023][Hóa 10] Kiểm tra giữa kỳ 2 trường Nguyễn Tất Thành – Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 041 1A 2D 3C 4B 5C 6C 7A 8D 9C 10B 11D 12B I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) (Xem giải) Câu 1: Phản ứng nào sau đây là phản ứng tỏa nhiệt? A. 2S(s) + O2 (g) → 2SO2(g)         = -296,8 kJ. B. CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g)         = 178,29 kJ. C. H2(g) + I2(s) → 2HI(g)         = 52,96 kJ. D. N2(g) + O2(g) → 2NO(g)         =

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Đoàn Thị Điểm – Hà Nội (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 032 1B 2B 3B 4C 5A 6C 7B 8A 9C 10A 11C 12C 13D 14A 15B 16B 17A 18C 19D 20D 21A 22B 23D 24A 25C 26B 27C 28A 29D 30A 31A 32C 33C 34B 35D 36C 37B 38A 39C 40D Câu 1. Chất X có công thức cấu tạo CH2=CH – COOCH3. Tên gọi của X là A. etyl axetat.       B. metyl acrylat.       C. propyl fomat.         D. metyl axetat.

Xem thêm

[2022] Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 006 16B 17C 18D 19B 20A 21D 22B 23C 24B 25A 26C 27A 28D 29D 30A (Xem giải) Câu 16. Đun nóng hỗn hợp gồm 18 gam CH3COOH và 11,5 gam C2H5OH (có H2SO4 đặc làm xúc tác). Sau phản ứng thu được 13,2 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là A. 50,0%.       B. 60,0%.       C. 62,5%.         D. 75,0%. (Xem giải) Câu 17. L-dopa (C9H11NO4) được dùng

Xem thêm

[2023] Khảo sát chất lượng trường Trần Đăng Ninh – Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 019 41D 42A 43D 44D 45D 46D 47D 48C 49C 50B 51A 52A 53C 54B 55B 56B 57A 58B 59D 60C 61B 62B 63A 64D 65D 66D 67D 68B 69A 70D 71B 72A 73D 74A 75B 76B 77B 78D 79B 80C Câu 41. Este etyl axetat có công thức là A. CH3CHO.       B. CH3COOH.       C. CH3CH2OH.         D. CH3COOC2H5. Câu 42. Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là

Xem thêm

[2023] Kiểm tra kiến thức chuyên KHTN – Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 017 41A 42D 43A 44D 45D 46B 47B 48C 49A 50B 51C 52A 53B 54D 55D 56C 57A 58C 59B 60A 61A 62A 63B 64A 65B 66C 67C 68D 69B 70C 71B 72C 73B 74C 75B 76B 77D 78B 79B 80C (Xem giải) Câu 41. Tơ nào sau đây được điều chế bằng phương pháp trùng hợp? A. Tơ nitron.       B. Tơ visco.        C. Tơ tằm.         D. Tơ nilon-6,6. (Xem

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Ngô Gia Tự

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 006 41D 42B 43B 44D 45D 46A 47B 48A 49D 50C 51A 52B 53D 54C 55C 56A 57D 58A 59B 60D 61D 62D 63D 64A 65A 66A 67D 68B 69C 70C 71D 72C 73D 74C 75C 76B 77B 78C 79B 80B (Xem giải) Câu 41. Dung dịch Gly-Val không phản ứng được với chất nào sau đây? A. Dung dịch HCl.         B. Dung dịch H2SO4. C. Dung dịch NaOH.       D. Dung dịch NaCl.

Xem thêm

[2022] Thi thử TN chuyên Sư phạm Hà Nội (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 148 41B 42C 43C 44C 45A 46B 47C 48D 49A 50A 51B 52A 53A 54C 55B 56A 57C 58C 59C 60B 61A 62A 63A 64A 65D 66C 67C 68D 69D 70C 71C 72D 73C 74D 75B 76D 77C 78A 79A 80D Câu 41: Poli(metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là A. CH3-COO-CH=CH2 và H2N-[CH2]5-COOH. B. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]5-COOH. C. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH. D. CH2=CH-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH. Câu 42: Kim loại Zn có thể

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Sơn Tây – Hà Nội (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 144 41C 42B 43C 44B 45A 46B 47B 48A 49D 50A 51C 52D 53D 54C 55D 56A 57A 58C 59B 60B 61B 62D 63C 64A 65B 66D 67C 68A 69D 70D 71A 72C 73B 74D 75A 76B 77D 78C 79A 80B Câu 41: Mưa axit gây ra tác hại rất lớn với sức khoẻ và môi trường. Hai khí nào sau đây đều là nguyên nhân gây mưa axit? A. NH3 và HCl.       B. H2S và

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Quốc Oai – Hà Nội (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 138 41A 42B 43D 44B 45D 46B 47B 48B 49C 50B 51D 52D 53C 54B 55A 56A 57C 58D 59A 60C 61A 62B 63D 64C 65B 66B 67B 68A 69A 70D 71B 72D 73D 74B 75C 76C 77C 78A 79B 80D (Xem giải) Câu 41: Phân lân supephotphat đơn cung cấp cho cây trồng nguyên tố dinh dưỡng photpho dưới dạng ion A. H2PO4-.       B. HPO42-.       C. PO43-.         D. H2PO4-

Xem thêm

[2022] Thi thử TN cụm Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng – Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 134 41D 42D 43D 44A 45C 46A 47D 48A 49D 50B 51A 52A 53D 54B 55A 56B 57C 58B 59B 60A 61C 62C 63C 64C 65C 66A 67C 68C 69B 70D 71A 72B 73D 74B 75B 76B 77D 78A 79C 80D (Xem giải) Câu 41. Cho sơ đồ chuyển hóa (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): Các chất X, Y, Z lần lượt là A. FeCl2, H2SO4 (loãng), Ba(NO3)2.         B. FeCl3, H2SO4 (đặc,

Xem thêm

[2022] Kỳ thi đánh giá năng lực – ĐH Sư phạm Hà Nội (07/05)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 115 1B 2C 3D 4B 5A 6B 7D 8B 9B 10C 11B 12C 13A 14D 15C 16C 17D 18C 19A 20C 21A 22A 23D 24B 25D 26A 27C 28D I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm) (Xem giải) Câu 1. Khi để vôi sống trong không khí ẩm một thời gian sẽ có hiện tượng một phần vôi sống bị chuyển hóa trở lại thành đá vôi. Khí nào sau đây là tác nhân gây ra hiện tượng trên? A.

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Đào Duy Từ – Hà Nội (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 109 1A 2B 3C 4D 5B 6C 7B 8D 9A 10B 11A 12A 13B 14D 15D 16B 17D 18C 19B 20D 21B 22A 23D 24D 25A 26D 27A 28B 29C 30D 31D 32D 33D 34B 35D 36D 37A 38C 39C 40B Câu 1: Một trong những thành phần chính của dung dịch nước rửa tay khô là etanol (cồn). Công thức của etanol là A. C2H5OH.       B. C3H7OH.       C. CH3OH.       

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Hà Nội (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 098 41C 42D 43B 44B 45C 46A 47D 48B 49D 50B 51C 52C 53C 54B 55C 56D 57A 58A 59A 60B 61C 62A 63D 64B 65A 66D 67B 68B 69A 70A 71C 72C 73C 74B 75A 76A 77B 78D 79D 80B Câu 41: Chất X có vị ngọt hơn đường mía, có nhiều trong mật ong và các loại quả ngọt như dứa, xoài,… X là A. xenlulozơ.       B. saccarozơ.       C. fructozơ.   

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!