You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Yên Bái

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43B 44C 45A 46D 47D 48D 49B 50C 51C 52C 53D 54C 55B 56A 57C 58A 59D 60D 61C 62B 63C 64B 65A 66B 67B 68A 69A 70A 71B 72C 73C 74A 75A 76B 77D 78D 79A 80D Câu 41. Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là A. K.         B. Be.         C. Na.          D. Ba. Câu 42. Trong tất cả các kim

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!