[2024] Thi thử TN cụm Duy Xuyên – Quảng Nam (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 019 41D 42A 43B 44B 45B 46B 47C 48C 49A 50C 51B 52A 53A 54B 55C 56A 57B 58D 59A 60A 61B 62B 63C 64C 65B 66B 67B 68C 69A 70C 71D 72B 73A 74A 75C 76D 77D 78C 79C 80D Câu 41. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên? A. Tơ nilon-6.       B. Tơ capron.       C. Tơ visco.         D. Tơ tằm. Câu 42. Kim loại nào sau

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Quảng Nam (Đợt 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1C 2C 3D 4B 5D 6A 7D 8B 9C 10B 11B 12A 13C 14C 15C 16B 17B 18D 19C 20D 21A 22A 23D 24A 25C 26B 27A 28C 29B 30A 31D 32A 33B 34D 35B 36A 37D 38A 39A 40C (Xem giải) Câu 1: Chất nào sau đây là amin bậc hai? A. Trimetylamin.       B. Metylamin.       C. Dimetylamin.        D. Phenylamin. (Xem giải) Câu 2:

Xem thêm

[2022-2023][Hóa 10] Kiểm tra giữa kỳ 1 trường Núi Thành – Quảng Nam

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 001 1D 2B 3C 4A 5D 6A 7C 8C 9B 10D 11D 12A 13A 14A 15D 16C 17A 18A 19B 20B 21A I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (21 CÂU – 7 ĐIỂM) (Xem giải) Câu 1. Nếu hình dung nguyên tử như một khối cầu thì nó có đường kính khoảng 10^-10m. Đường kính của hạt nhân nguyên tử còn nhỏ hơn, vào khoảng 10^-14 m, như vậy đường kính của nguyên tử lớn hơn đường kính của hạt nhân

Xem thêm

[2022-2023][Hóa 10] Kiểm tra giữa kỳ 1 trường Huỳnh Ngọc Huệ – Quảng Nam

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5,0 điểm) Câu 1: Quan sát hình ảnh bên và cho biết hình ảnh này mô tả loại orbital nào của nguyên tử? A. Orbital s.       B. Orbital p.       C. Orbital d.         D. Orbital f. Câu 2: Đồng vị là những nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa

Xem thêm

[2022-2023][Hóa 10] Kiểm tra giữa kỳ 1 trường Võ Nguyên Giáp – Quảng Nam

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 005 1C 2A 3A 4C 5C 6D 7B 8C 9B 10A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 I. TRẮC NGHIÊM (21 câu 7 điểm). (Xem giải) Câu 1. Orbital nguyên tử là gì? A. Là khu vực có chứa electron xung quanh hạt nhân nguyên tử. B. Là quỹ đạo chuyển động của electron xung quanh hạt nhân. C. Là vùng không gian xung quanh nguyên tử, ở đó xác suất có mặt electron

Xem thêm

[2022-2023][Hóa 10] Kiểm tra giữa kỳ 1 trường Nguyễn Huệ – Quảng Nam

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 004 1D 2C 3D 4C 5C 6D 7C 8B 9B 10D 11D 12A 13C 14A 15A 16B 17A 18C 19D 20C 21B I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 7đ (Xem giải) Câu 1. Nguyên tử oxygen (O) có số hiệu nguyên tử Z = 8 khi nhận thêm 2 electron thì tạo ion có cấu hình electron là A. 1s2 2s2 2p6 3s1.       B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. C. 1s2 2s2 2p6 3s3.       D.

Xem thêm

[2022-2023][Hóa 10] Kiểm tra giữa kỳ 1 trường Lương Thế Vinh – Quảng Nam

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 003 1C 2B 3A 4C 5A 6A 7C 8D 9D 10A 11B 12A 13D 14B 15C 16D 17D 18D 19D 20C 21A A. TRẮC NGHIỆM: (7.0 điểm). (Xem giải) Câu 1. Lớp M có số phân lớp electron là A. 2.       B. 1.       C. 3.         D. 4. (Xem giải) Câu 2. Sự phân bố electron theo ô orbital nào dưới đây là đúng? (Xem giải) Câu 3. Các đám mây gây

Xem thêm

[2022-2023][Hóa 10] Kiểm tra giữa kỳ 1 trường Hồ Nghinh – Quảng Nam

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 I. TRẮC NGHIỆM (7.00 điểm) Câu 1: Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử silicon (Z = 14) có cấu hình electron là A. 1s22s22p63s23p2.       B. 1s22s22p63s2.       C. 1s22s22p2.       D. 1s22s22p63s23p4. Câu 2: Một nguyên tử zinc có 34 neutron và 30 proton. Kí hiệu nguyên tử zinc

Xem thêm

[2023] Thi thử TN cụm trường huyện Điện Bàn – Quảng Nam

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 020 41A 42D 43C 44B 45B 46A 47C 48A 49B 50B 51A 52A 53B 54C 55C 56B 57C 58C 59A 60B 61C 62D 63B 64D 65D 66D 67D 68C 69A 70D 71D 72D 73B 74C 75B 76B 77A 78C 79A 80D Câu 41: Chất nào dưới đây không làm mất màu dung dịch brom? A. etan.       B. stiren.       C. axetilen.         D. etilen. (Xem giải) Câu 42: Cho hỗn hợp bột

Xem thêm

[2023] Thi học kỳ 1 sở GDĐT Quảng Nam

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 015 1B 2B 3C 4C 5C 6D 7A 8A 9C 10D 11C 12C 13C 14C 15C 16B 17D 18B 19C 20C 21D 22C 23D 24B 25C 26A 27A 28A 29A 30A Câu 1: Đun nóng CH3COOCH3 trong dung dịch KOH thì xảy ra phản ứng A. trùng ngưng.       B. xà phòng hóa.       C. trùng hợp.         D. este hóa. Câu 2: Chất béo là A. este của etanol với axit béo.

Xem thêm

[2021 – 2022] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Quảng Nam

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2C 3B 4D 5D 6B 7A 8A 9A 10C 11B 12C 13C 14B 15C 16B 17C 18A 19B 20A 21A 22D 23D 24C 25C 26A 27D 28D 29D 30C 31B 32A 33A 34D 35D 36C 37A 38B 39C 40C (Xem giải) Câu 1: Vật liệu nào sau đây có độ cứng lớn nhất? A. Kim cương.       B. Vonfram.       C. Sắt.         D. Crom. (Xem

Xem thêm

[2022] Thi thử TN liên trường Quảng Nam (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 143 41C 42A 43C 44A 45C 46B 47C 48B 49C 50C 51C 52D 53C 54A 55B 56D 57D 58D 59B 60B 61D 62C 63D 64A 65A 66A 67A 68B 69C 70C 71A 72A 73B 74D 75B 76C 77B 78C 79D 80D Câu 41: Chất nào sau đây tan trong nước, tạo thành dung dịch có màu vàng? A. Fe(OH)3.       B. CuSO4.5H2O.       C. Fe2(SO4)3.9H2O.       D. Na3PO4.12H2O. Câu 42: Chất nào sau

Xem thêm

[2022] Thi thử TN chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm – Quảng Nam (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 095 41A 42C 43D 44A 45C 46D 47D 48B 49D 50C 51C 52C 53D 54A 55A 56C 57A 58A 59A 60D 61B 62B 63B 64D 65C 66A 67D 68C 69C 70A 71B 72C 73C 74D 75C 76D 77A 78D 79D 80D Câu 41: Cặp chất nào sau đây gây nên tính cứng tạm thời của nước cứng? A. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2.         B. NaNO3, KHCO3. C. NaHCO3, KHCO3.       D. CaCl2, MgSO4. Câu 42: Chất nào

Xem thêm

[2017 – 2018] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Quảng Nam

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2C 3A 4A 5C 6D 7C 8C 9A 10A 11A 12D 13C 14C 15B 16D 17C 18A 19A 20D 21A 22B 23B 24A 25D 26B 27D 28C 29C 30C 31D 32B 33B 34B 35A 36D 37B 38B 39B 40A 41C 42A 43C 44B 45D 46B 47B 48C 49C 50D (Xem giải) Câu 1. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Trong điều kiện thường, NH3 là khí không màu, mùi khai. B.

Xem thêm

[2019 – 2020] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Quảng Nam

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1C 2A 3D 4C 5A 6A 7A 8D 9D 10D 11B 12B 13B 14D 15D 16C 17D 18B 19C 20D 21B 22B 23A 24B 25B 26B 27D 28A 29B 30C 31C 32D 33A 34D 35B 36D 37D 38C 39D 40C (Xem giải) Câu 1: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất? A. CH3OCH3.       B. CH3COOCH3.       C. CH3COOH.       D. C2H5OH. (Xem giải)

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Huỳnh Ngọc Huệ – Quảng Nam

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42C 43B 44A 45A 46D 47B 48D 49B 50B 51C 52C 53B 54D 55C 56A 57C 58C 59B 60C 61A 62A 63C 64C 65D 66A 67D 68A 69C 70C 71B 72A 73A 74A 75B 76B 77A 78A 79B 80C Câu 41: Ion nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất? A. K+.       B. Fe2+.       C. Ca2+.         D. Al3+. Câu 42: Chất đồng đẳng kế tiếp của axetilen có công thức là

Xem thêm

[2020 – 2021] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Quảng Nam

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1C 2D 3C 4D 5D 6D 7C 8A 9B 10A 11A 12D 13C 14A 15C 16C 17C 18B 19C 20C 21A 22D 23B 24A 25C 26A 27C 28C 29A 30C 31B 32B 33B 34D 35A 36C 37D 38B 39B 40C Câu 1. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Phenol cộng hợp được với brom nên dễ dàng làm mất màu nước brom. B. Phenol không làm đổi màu dung dịch phenolphtalein nhưng

Xem thêm

[2021] Thi thử TN Chuyên Lê Thánh Tông – Quảng Nam (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43A 44B 45B 46D 47D 48C 49D 50B 51A 52A 53A 54B 55A 56D 57D 58B 59B 60B 61D 62A 63C 64D 65D 66C 67C 68C 69B 70A 71D 72C 73B 74B 75B 76B 77B 78A 79B 80A Câu 41: Polime nào sau đây khi đốt cháy hoàn toàn chỉ thu được CO2 và H2O? A. Tơ olon.       B. Nilon-6.       C. Polietilen.       D. Nilon-6,6. Câu 42: Chất nào sau đây là

Xem thêm

[2021] Thi thử TN Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm – Quảng Nam (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43D 44C 45B 46A 47C 48A 49A 50C 51D 52B 53D 54A 55A 56D 57C 58D 59A 60B 61B 62B 63A 64D 65C 66B 67D 68A 69C 70B 71C 72B 73D 74A 75B 76D 77D 78C 79C 80D (Xem giải) Câu 41: Kim loại X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, sinh ra khí H2. Oxit của X bị H2 khử thành kim loại ở nhiệt độ cao. Kim loại X là A. Al.       B. Mg.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Quảng Nam

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43B 44A 45C 46A 47C 48D 49C 50B 51A 52D 53B 54D 55B 56D 57A 58A 59B 60A 61C 62A 63A 64D 65D 66C 67C 68B 69B 70D 71B 72A 73C 74A 75D 76D 77C 78B 79B 80A (Xem giải) Câu 41: Cho các chất sau: metyl acrylat, anilin, fructozơ, triolein. Số chất làm mất màu nước brom là A. 1.         B. 2.         C. 3.          D. 4. Câu

Xem thêm

[2018 – 2019] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Quảng Nam

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1B 2A 3A 4A 5C 6D 7A 8C 9D 10C 11B 12C 13C 14D 15C 16A 17D 18B 19C 20A 21B 22B 23D 24D 25C 26B 27B 28B 29D 30A 31A 32A 33C 34D 35A 36B 37D 38C 39D 40C 41C 42C 43B 44A 45A 46B 47B 48D 49A 50D Câu 1. Chất X được sử dụng để làm trắng bột giấy, chống nấm mốc cho lương thực, tẩy màu nước đường trong

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!