You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2020] KSCL Hóa 12 – Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2C 3D 4A 5B 6D 7D 8A 9C 10D 11D 12D 13B 14B 15B 16D 17B 18B 19A 20B 21D 22C 23D 24C 25D 26A 27C 28B 29D 30A 31B 32A 33C 34C 35B 36A 37C 38B 39C 40C Câu 1: Hợp chất đường chiếm thành phần chủ yếu trong mật ong là A. fructozơ.       B. glucozơ.       C. saccarozơ.       D. đường phèn. Câu 2: Chất nào sau đây là chất điện

Xem thêm

[2020] KSCL đầu năm Hóa 12 – Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2D 3B 4D 5A 6B 7C 8D 9B 10C 11A 12B 13B 14B 15D 16D 17C 18B 19B 20C 21D 22B 23A 24C 25C 26A 27D 28D 29C 30A 31A 32B 33A 34C 35D 36A 37A 38C 39A 40C Câu 1. Glixerol có công là: A. C2H5OH.       B. C2H4(OH)2.       C. CH3OH.       D. C3H5(OH)3. Câu 2. Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh? A. C2H5OH.       B.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3A 4D 5A 6C 7A 8A 9C 10B 11D 12C 13A 14A 15B 16B 17D 18A 19C 20C 21C 22C 23D 24D 25D 26B 27D 28B 29B 30A 31B 32B 33C 34B 35B 36C 37B 38D 39A 40B Câu 1: Trong số các kim loại sau, kim loại nào dẫn điện tốt nhất? A. Cu.         B. Au.         C. Al.         D. Ag. Câu 2: Kim loại có số

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Phú Thọ

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43C 44C 45B 46C 47C 48D 49D 50C 51A 52C 53B 54C 55A 56C 57D 58A 59C 60D 61A 62C 63B 64B 65A 66C 67D 68D 69C 70A 71B 72C 73C 74B 75B 76B 77D 78D 79A 80B (Xem giải) Câu 41. Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào ống nghiệm chứa dung dịch H2SO4 và Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo số mol Ba(OH)2 như sau Giá trị của

Xem thêm

Thi thử THPT Quốc gia 2018 của sở Giáo dục – Đào tạo Phú Thọ (Lần 2)

⇒ Tải file đề: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41D 42B 43B 44C 45D 46B 47B 48D 49C 50A 51A 52A 53D 54A 55D 56B 57A 58A 59C 60D 61A 62A 63D 64C 65C 66D 67A 68C 69B 70C 71B 72B 73B 74B 75C 76C 77D 78A 79D 80D Câu 41: Ở nhiệt độ thường, kim loại Al tác dụng được với dung dịch nào sau đây? A. Mg(NO3)2.           B. Ca(NO3)2.           C. KNO3.           D. Cu(NO3)2. Câu 42: Chất nào sau đây là chất điện li

Xem thêm

Thi thử THPT Quốc gia 2018 của sở Giáo dục – Đào tạo Phú Thọ

⇒ Tải file đề: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41D 42B 43B 44D 45D 46D 47B 48A 49C 50B 51A 52A 53B 54D 55A 56D 57A 58D 59A 60C 61A 62C 63B 64A 65D 66D 67B 68A 69D 70C 71C 72C 73C 74C 75B 76B 77C 78D 79B 80A Câu 41. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh? A. H3PO4.                          B. CH3COOH.                  C. C2H5OH.                         D. Ba(OH)2. Câu 42. Dãy các kim loại được sắp xếp theo chiều giảm dần tính khử (từ trái sang phải) là A. K, Cu, Fe.                  B.  K, Fe, Cu.   

Xem thêm

Thi thử THPT Quốc gia 2018 chuyên Hùng Vương – Phú Thọ (Lần 1)

⇒ Tải file đề: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1B 2A 3A 4C 5B 6B 7B 8D 9A 10B 11A 12D 13D 14B 15B 16A 17B 18B 19D 20D 21B 22D 23D 24C 25A 26C 27C 28D 29C 30A 31C 32C 33A 34C 35C 36A 37D 38A 39C 40D Câu 1: Phân tử saccarozo được tạo bởi: A. α – glucozo và α – fructozo           B. α – glucozo và β – fructozo C. β – glucozo và β – fructozo            D. α – glucozo và β –

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!