[2021] Thi thử TN sở GDĐT Hậu Giang

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42D 43B 44C 45B 46A 47C 48D 49D 50B 51C 52A 53D 54B 55B 56C 57A 58A 59C 60B 61A 62A 63C 64C 65D 66A 67D 68D 69D 70A 71B 72C 73A 74C 75D 76A 77D 78A 79C 80C Câu 41: Chất nào sau đây không phải là axit béo? A. Axit panmitic.       B. Axit oleic.       C. Axit stearic.       D. Axit axetic. Câu 42: Kim loại nào sau đây không phản ứng

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!