[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Tĩnh Gia 2 – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án:  1B 2D 3A 4C 5B 6D 7A 8C 9A 10B 11D 12D 13B 14A 15C 16A 17C 18D 19D 20D 21D 22A 23C 24D 25B 26C 27B 28C 29A 30C 31B 32B 33D 34D 35B 36B 37A 38A 39A 40B (Xem giải) Câu 1: Khử glucozơ bằng hidro để tạo sobitol. Lượng glucozơ dùng để tạo ra 2,73 gam sobitol với hiệu suất 75% là A. 2,25 gam.       B. 3,6 gam.       C. 22,5 gam.       D. 14,4 gam. (Xem

Xem thêm

[2019] Khảo sát chất lượng THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2B 3C 4C 5A 6D 7C 8B 9C 10C 11B 12B 13A 14C 15C 16D 17A 18C 19C 20A 21C 22A 23B 24D 25C 26B 27A 28C 29B 30A 31C 32C 33D 34B 35C 36B 37A 38B 39D 40A Câu 1: Chất khí nào sau đây là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng mưa axit? A. CO2.          B. N2.          C. O2.         D. SO2. (Xem giải) Câu 2: Hòa tan 104,25 gam hỗn hợp NaCl

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!