Thi ĐH-CĐ, THPT Quốc gia của Bộ Giáo Dục từ 2002 đến nay

DANH SÁCH CÁC ĐỀ THI CỦA BỘ GIÁO DỤC TỪ 2002

Tham khảo thêm đề thi thử của các trường THPT và sở GDĐT: [2016]–[2017]–[2018]–[2019]–[2020]–[2021]–[2022]–[2023]

STT Năm thi Đề thi
077 2024 Đề minh họa
076 2023 Mã đề: 204; 206; 212; 214; 220; 222
075 2023 Mã đề: 203; 205; 211; 213; 219; 221
074 2023 Mã đề: 202; 208; 210; 216; 218; 224
073 2023 Mã đề: 201; 207; 209; 215; 217; 223
072 2023 Đề minh họa
071 2022 Mã đề: 201; 207; 209; 215; 217; 223
070 2022 Mã đề: 202; 208; 210; 216; 218; 224
069 2022 Mã đề: 203; 205; 211; 213; 219; 221
068 2022 Mã đề: 204; 206; 212; 214; 220; 222
067 2022 Đề tham khảo
066 2021 Mã đề: 201; 207; 209; 215; 217; 223 (Đợt 2)
065 2021 Mã đề: 201; 207; 209; 215; 217; 223 (Đợt 1)
064 2021 Mã đề: 202; 208; 210; 216; 218; 224 (Đợt 1)
063 2021 Mã đề: 203; 205; 211; 213; 219; 221 (Đợt 1)
062 2021 Mã đề: 204; 206; 212; 214; 220; 222 (Đợt 1)
061 2021 Đề minh họa
060 2020 Mã đề: 201; 207; 209; 215; 217; 223 (Đợt 2)
059 2020 Mã đề: 203; 205; 211; 213; 219; 221 (Đợt 2)
058 2020 Mã đề: 201; 207; 209; 215; 217; 223 (Đợt 1)
057 2020 Mã đề: 202; 208; 210; 216; 218; 224 (Đợt 1)
056 2020 Mã đề: 203; 205; 211; 213; 219; 221 (Đợt 1)
055 2020 Mã đề: 204; 206; 212; 214; 220; 222 (Đợt 1)
054 2020 Đề minh họa 2
053 2020 Đề minh họa 1
052 2019 Mã đề: 201; 207; 209; 215; 217; 223
051 2019 Mã đề: 202; 208; 210; 216; 218; 224
050 2019 Mã đề: 203; 205; 211; 213; 219; 221
049 2019 Mã đề: 204; 206; 212; 214; 220; 222
048 2019 Đề minh họa
047 2018 Mã đề: 201; 207; 209; 215; 217; 223
046 2018 Mã đề: 202; 208; 210; 216; 218; 224
045 2018 Mã đề: 203; 205; 211; 213; 219; 221
044 2018 Mã đề: 204; 206; 212; 214; 220; 222
043 2018 Đề minh họa
042 2017 Mã đề: 201; 207; 209; 215; 217; 223
041 2017 Mã đề: 202; 208; 210; 216; 218; 224
040 2017 Mã đề: 203; 205; 211; 213; 219; 221
039 2017 Mã đề: 204; 206; 212; 214; 220; 222
038 2017 Đề minh họa 3
037 2017 Đề minh họa 2
036 2017 Đề minh họa 1
035 2016 Thi THPT Quốc Gia
034 2015 Thi THPT Quốc Gia
033 2015 Đề minh họa thi THPT
032 2014 Thi Cao đẳng khối A và B
031 2014 Thi Đại học Khối B
030 2014 Thi Đại học Khối A
029 2013 Thi Cao đẳng khối A và B
028 2013 Thi Đại học Khối B
027 2013 Thi Đại học Khối A
026 2012 Thi Cao đẳng khối A và B
025 2012 Thi Đại học Khối B
024 2012 Thi Đại học Khối A
023 2011 Thi Cao đẳng khối A và B
022 2011 Thi Đại học Khối B
021 2011 Thi Đại học Khối A
020 2010 Thi Cao đẳng khối A và B
019 2010 Thi Đại học Khối B
018 2010 Thi Đại học Khối A
017 2009 Thi Cao đẳng khối A và B
016 2009 Thi Đại học Khối B
015 2009 Thi Đại học Khối A
014 2008 Thi Đại học – Cao đẳng Khối B
013 2008 Thi Đại học – Cao đẳng Khối A
012 2007 Thi Đại học – Cao đẳng Khối B
011 2007 Thi Đại học – Cao đẳng Khối A
010 2006 Thi Đại học – Cao đẳng Khối B
009 2006 Thi Đại học – Cao đẳng Khối A
008 2005 Thi Đại học – Cao đẳng Khối B
007 2005 Thi Đại học – Cao đẳng Khối A
006 2004 Thi Đại học – Cao đẳng Khối B
005 2004 Thi Đại học – Cao đẳng Khối A
004 2003 Thi Đại học – Cao đẳng Khối B
003 2003 Thi Đại học – Cao đẳng Khối A
002 2002 Thi Đại học – Cao đẳng Khối B
001 2002 Thi Đại học – Cao đẳng Khối A
Bạn đã xem chưa:  [2022] Thi thử TN trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG HCM (Lần 1)

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!