You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Thi ĐH-CĐ, THPT Quốc gia của Bộ Giáo Dục từ 2002 đến nay

Năm thi Danh sách đề thi
Giai đoạn 2017 – 20??: Thi THPT Quốc gia, sau đổi thành thi TN từ 2020. Hình thức thi trắc nghiệm, thi theo bài thi KHTN – KHXH.
2021 Chưa thi
2020 Đề 1 (Đợt 2) Đề 3 (Đợt 2)
2020 Đề 1 (Đợt 1) Đề 2 (Đợt 1) Đề 3 (Đợt 1) Đề 4 (Đợt 1)
2020 Đề minh họa Lần 1 Lần 2
2019 Đề 1 Đề 2 Đề 3 Đề 4
2019 Đề minh họa
2018 Đề 1 Đề 2 Đề 3 Đề 4
2018 Đề minh họa
2017 Đề 1 Đề 2 Đề 3 Đề 4
2017 Đề minh họa Lần 1 Lần 2 Lần 3
Giai đoạn 2015 – 2016: Thi THPT Quốc gia hình thức trắc nghiệm, thi theo môn.
2016 THPT 2016
2015 Đề minh họa THPT 2015
Giai đoạn 2007 – 2014: Thi ĐH-CĐ theo hình thức trắc nghiệm, chia thành hai khối thi.
Khối A Khối B Cao đẳng
2014 2014A 2014B 2014AB
2013 2013A 2013B 2013AB
2012 2012A 2012B 2012AB
2011 2011A 2011B 2011AB
2010 2010A 2010B 2010AB
2009 2009A 2009B 2009AB
2008 2008A 2008B Không thi
2007 2007A 2007B
Giai đoạn 2002 – 2006: Thi ĐH-CĐ theo hình thức tự luận, chia thành hai khối thi.
2006 2006A 2006B
2005 2005A 2005B
2004 2004A 2004B
2003 2003A 2003B
2002 2002A 2002B

«««————»»»

Thi thử các sở, các trường và một số tác giả trên toàn quốc
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Bạn đã xem chưa:  Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia 2018 (Phần 3)

Bình luận

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!