You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2020] Thi hết kỳ 1 Hóa 12 – Chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2B 3C 4A 5D 6D 7D 8B 9A 10B 11A 12D 13A 14D 15B 16C 17B 18C 19A 20B 21A 22C 23D 24A 25A 26D 27C 28B 29A 30D 31C 32B 33C 34C 35D 36B 37A 38D 39B 40B Câu 1: Este C2H5COOCH3 có tên là A. etyl metyl este.     B. metyl butanoat.     C. metyl propionat.    D. etyl axetat. Câu 2: Chất hữu cơ thuộc loại cacbohiđrat là A. protein.       B. xenlulozơ.    

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43B 44C 45D 46A 47C 48D 49B 50B 51C 52C 53B 54A 55A 56A 57D 58D 59B 60C 61D 62A 63D 64B 65C 66C 67A 68C 69D 70B 71D 72A 73B 74C 75C 76D 77D 78C 79A 80C Câu 41: Cho dung dịch FeCl3 tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành kết tủa có màu A. nâu đỏ.       B. trắng.       C. xanh thẫm.       D. trắng xanh. Câu 42: Phèn chua có công thức là A.

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!