[2021] Thi thử TN Chuyên Nguyễn Tất Thành – Kon Tum

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42D 43C 44C 45B 46B 47C 48D 49B 50A 51A 52D 53C 54A 55B 56B 57C 58D 59D 60A 61C 62A 63C 64B 65B 66B 67C 68A 69D 70A 71D 72C 73C 74B 75D 76D 77A 78C 79B 80D Câu 41: Thành phần chính của một loại thuốc giảm đau dạ dày là natri hidrocacbonat. Công thức của natri hidrocabonat là A. NaCl       B. NaNO3       C. Na2CO3         D. NaHCO3 Câu 42: Thủy

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp chuyên Nguyễn Tất Thành – Kon Tum

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2B 3A 4C 5C 6B 7D 8A 9A 10D 11A 12D 13B 14C 15C 16B 17C 18D 19B 20B 21C 22A 23D 24B 25A 26D 27B 28A 29A 30C 31A 32D 33C 34C 35A 36B 37B 38D 39D 40A Câu 1: Đun nóng hỗn hợp este etylaxetat và NaOH thu được ancol etylic và A. natri etylat.       B. etanoic.       C. axit axetic.       D. natri axetat. (Xem giải) Câu 2: Hoà tan hết

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!