[2021] Thi học kỳ 1 sở GDĐT Tây Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3B 4C 5B 6D 7B 8B 9B 10A 11A 12D 13C 14D 15A 16C 17C 18C 19A 20D 21A 22B 23D 24D 25D 26A 27B 28C 29A 30C 31B 32C 33C 34A 35D 36C 37D 38D 39B 40A Câu 1. Trong phân tử tripeptit mạch hở chứa A. 3 liên kết peptit và 2 gốc α-amino axit       B. 2 liên kết peptit và 3 gốc α-amino axit C. 2 liên kết peptit và 2 gốc α-amino axit

Xem thêm

[2020] Thi hết kỳ 1 Hóa 12 – Sở GDĐT Tây Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2A 3D 4B 5B 6A 7D 8A 9D 10B 11B 12C 13C 14C 15D 16D 17C 18C 19A 20C 21B 22C 23A 24A 25B 26D 27B 28D 29A 30D 31C 32C 33B 34A 35B 36A 37B 38A 39C 40D PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm) Câu 1. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất? A. Pb.       B. Al       C. Sn.         D. Hg Câu 2. Chất nào sau

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!