[2021] Thi thử TN chuyên Lê Quý Đôn – Bình Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43D 44C 45A 46C 47A 48D 49C 50B 51D 52C 53B 54A 55B 56B 57D 58C 59B 60A 61D 62B 63D 64B 65B 66C 67A 68D 69C 70B 71C 72A 73C 74A 75C 76C 77B 78D 79A 80D Câu 41: Ở nhiệt độ thường, kim loại magie không khử được chất nào sau đây: A. Bột lưu huỳnh.         B. Dung dịch HCl. C. H2O.       D. Dung dịch HNO3 đặc. Câu 42: Chất nào sau

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!