[2022] Thi thử TN chuyên Lương Văn Chánh – Phú Yên (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 100 41D 42C 43A 44B 45D 46D 47B 48D 49A 50B 51A 52A 53D 54B 55C 56D 57A 58D 59D 60C 61D 62C 63A 64D 65A 66D 67D 68D 69D 70B 71A 72A 73B 74C 75C 76A 77B 78D 79D 80D Câu 41: Kim loại nào sau đây có từ tính (bị hút bởi nam châm)? A. Al.       B. Cu.       C. Li.         D. Fe. Câu 42: Để khử chua cho

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Lê Thành Phương – Phú Yên

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43D 44B 45C 46A 47B 48C 49C 50D 51A 52B 53A 54C 55B 56D 57A 58B 59C 60D 61A 62C 63B 64B 65D 66D 67C 68A 69C 70D 71B 72A 73B 74A 75D 76C 77B 78D 79A 80D Câu 41: Chất nào sau đây là chất béo? A. tripanmitin.       B. đietyl oxalat.       C. etyl acrylat.       D. glixerol triaxetat. Câu 42: Hợp chất NH2-CH2-COOH có tên gọi là: A. Valin.    

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Lương Văn Chánh – Phú Yên (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3B 4D 5B 6A 7D 8C 9B 10B 11C 12B 13A 14C 15D 16C 17D 18C 19B 20B 21B 22A 23D 24C 25D 26A 27A 28B 29B 30A 31A 32D 33D 34A 35A 36A 37A 38A 39C 40C Câu 1: Chất khí X gây ra hiệu ứng nhà kính và tham gia vào quá trình quang hợp của cây xanh tạo tinh bột. Chất X là A. N2.       B. O2.       C. H2.     

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Lương Văn Chánh – Phú Yên (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3C 4B 5A 6C 7A 8B 9D 10A 11B 12A 13D 14D 15A 16D 17D 18B 19D 20D 21C 22A 23A 24A 25A 26C 27D 28C 29B 30C 31B 32C 33C 34B 35A 36B 37D 38B 39C 40B Câu 1. Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây không tan được trong dung dịch NaOH ? A. Na.       B. Al.       C. K.       D. Fe. Câu 2. Sản phẩm của phản

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Ngô Gia Tự – Phú Yên

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43B 44A 45C 46A 47C 48C 49A 50D 51D 52B 53D 54C 55A 56B 57B 58D 59D 60B 61C 62A 63A 64A 65C 66C 67C 68B 69B 70B 71B 72D 73A 74C 75A 76C 77D 78D 79B 80A Câu 41. Al2O3 không tan được trong dung dịch chất nào sau đây? A. NH3.         B. H2SO4.         C. Ba(OH)2.         D. NaOH. Câu 42. Chất thuộc loại đisaccarit là A. Fructozơ.

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!