[2020] Thi thử Tốt nghiệp chuyên Bảo Lộc – Lâm Đồng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3A 4A 5B 6C 7B 8C 9B 10A 11C 12A 13C 14D 15C 16D 17B 18D 19A 20A 21B 22A 23A 24B 25B 26B 27B 28D 29C 30C 31C 32C 33B 34D 35A 36D 37A 38D 39B 40A Câu 1. Nhận định nào sau đây là sai? A. Tính chất hóa học đặc trưng của hợp chất sắt (II) là tính khử. B. Sản phẩm của phản ứng giữa sắt và khí clo là FeCl3. C. Kim loại sắt có

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!