[2019] Thi thử THPT Quốc gia Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3B 4B 5C 6C 7A 8C 9D 10C 11D 12B 13A 14B 15C 16D 17A 18C 19B 20C 21A 22D 23D 24A 25D 26B 27B 28A 29C 30C 31D 32A 33B 34D 35A 36D 37D 38A 39C 40B Câu 1: Phản ứng nào sau đây được dùng để điều chế kim loại đồng bằng phương pháp thủy luyện? A. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.          B. Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag. C.

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!