[2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Cần Thơ

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43D 44C 45D 46C 47B 48A 49C 50A 51B 52B 53D 54B 55D 56A 57B 58D 59A 60D 61D 62A 63D 64C 65A 66C 67C 68D 69C 70A 71A 72D 73B 74B 75B 76B 77D 78B 79A 80B Câu 41. Công thức của natri cromat là A. Na2CrO4.          B. NaCrO2.          C. K2CrO4.         D. Na2Cr2O7. Câu 42. Amino axit nào sau đây có khối lượng phân tử lớn nhất?

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!