You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường chuyên Long An (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43D 44B 45D 46D 47D 48B 49D 50A 51B 52C 53C 54A 55C 56A 57D 58C 59B 60D 61A 62B 63D 64A 65C 66B 67B 68D 69C 70A 71A 72D 73D 74D 75C 76B 77D 78D 79A 80B Câu 41. Để khắc chữ lên thủy tinh người ta dựa vào phản ứng nào sau đây? A. SiO2 + 2Mg → 2MgO + Si.          B. SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O. C. SiO2 + 2NaOH → Na2SiO3 + H2O.         D.

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!