[2022] Thi thử TN trường Nguyễn Đình Chiểu – Tiền Giang

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 154 41C 42D 43B 44A 45A 46A 47C 48B 49B 50D 51C 52A 53A 54D 55A 56A 57A 58C 59C 60D 61B 62A 63C 64D 65C 66D 67B 68B 69D 70B 71B 72C 73A 74A 75D 76C 77B 78B 79A 80D (Xem giải) Câu 41: Nhúng thanh Fe vào 200 ml dung dịch CuSO4 1M, sau khi phản ứng hoàn toàn thì có m gam sắt tham gia phản ứng. Giá trị của m là A. 5,6 gam.  

Xem thêm

[2021] Thi thử THPT của sở GDĐT Tiền Giang

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43A 44C 45B 46B 47C 48D 49D 50C 51B 52D 53A 54D 55D 56D 57C 58A 59D 60A 61C 62C 63B 64A 65A 66C 67C 68D 69D 70A 71B 72A 73A 74A 75C 76A 77B 78C 79A 80A Câu 41: Sắt có số oxi hóa +2 trong hợp chất nào sau đây: A. FeO.       B. Fe(NO3)3.       C. Fe(OH)3.       D. Fe2O3. Câu 42: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Tiền Giang

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43D 44D 45C 46C 47A 48C 49A 50D 51C 52C 53A 54C 55C 56C 57A 58B 59A 60A 61C 62B 63D 64A 65D 66A 67D 68B 69D 70C 71C 72D 73D 74C 75D 76C 77A 78A 79A 80B Câu 41. Hiện tượng hiệu ứng nhà kính làm nhiệt độ Trái Đất nóng lên, làm biến đổi khí hậu, gây hạn hán, lũ lụt,… Biện pháp nào sau đây làm giảm hiệu ứng nhà kính? A. Tăng lượng khí CH4 trong

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Tiền Giang

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42A 43A 44B 45D 46B 47B 48C 49A 50D 51B 52D 53B 54C 55C 56D 57C 58B 59A 60C 61D 62A 63A 64B 65A 66A 67D 68B 69C 70B 71B 72C 73B 74A 75A 76A 77A 78C 79B 80C Câu 41. Dãy gồm các chất đều có thể làm mất tính cứng vĩnh cửu của nước là A. NaOH, Na2CO3.    B. K2SO4, Na2CO3.    C. Ca(OH)2, Na2CO3.    D. Na3PO4, Na2CO3. Câu 42. Khí X thoát ra khi đốt than

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!