You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Tiền Giang

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42A 43A 44B 45D 46B 47B 48C 49A 50D 51B 52D 53B 54C 55C 56D 57C 58B 59A 60C 61D 62A 63A 64B 65A 66A 67D 68B 69C 70B 71B 72C 73B 74A 75A 76A 77A 78C 79B 80C Câu 41. Dãy gồm các chất đều có thể làm mất tính cứng vĩnh cửu của nước là A. NaOH, Na2CO3.    B. K2SO4, Na2CO3.    C. Ca(OH)2, Na2CO3.    D. Na3PO4, Na2CO3. Câu 42. Khí X thoát ra khi đốt

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!