[2021] Thi thử TN chuyên Hà Giang (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43D 44B 45B 46D 47A 48C 49D 50B 51C 52C 53C 54D 55B 56C 57D 58A 59B 60D 61D 62A 63C 64B 65D 66B 67A 68B 69B 70C 71D 72A 73A 74D 75A 76A 77C 78D 79B 80A Câu 41: Trong hợp chất K2Cr2O7, crom có số oxi hóa là A. +2.       B. +3.       C. +6.       D. +7. Câu 42: Trong y học, hợp chất nào sau đây của natri được

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia Chuyên Hà Giang (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43B 44A 45A 46B 47B 48A 49C 50A 51D 52D 53C 54C 55A 56C 57A 58B 59C 60D 61B 62A 63C 64D 65C 66B 67B 68A 69D 70B 71B 72A 73B 74D 75A 76A 77C 78A 79C 80D Câu 41. Công thức hóa học của sắt (III) oxit là A. Fe2O3.       B. Fe(OH)3.       C. FeO.         D. Fe(OH)2. Câu 42. Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit? A. Glucozơ.      

Xem thêm

Thi thử THPT Quốc gia 2018 chuyên Hà Giang (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1A 2B 3A 4C 5B 6C 7B 8D 9C 10D 11B 12B 13C 14A 15A 16C 17A 18A 19C 20C 21D 22B 23A 24D 25B 26A 27C 28 29A 30B 31D 32D 33D 34B 35D 36C 37D 38C 39B 40A Câu 1. Số dipeptit tối đa có thể tạo ra từ hỗn hợp alanin và glyxin là: A. 4           B. 3            C. 1            D. 2 Câu 2. Một cốc nước

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!