[2017 – 2018] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Nam Định

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian làm bài: 60 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1D 2B 3B 4A 5A 6A 7C 8A 9D 10B 11C 12A 13D 14D 15A 16C 17B 18C 19D 20B 21C 22C 23D 24D 25B 26D 27C 28A 29B 30B 31B 32D 33A 34C 35A 36B 37A 38D 39C 40C (Xem giải) Câu 1: Hấp thụ 3,36 lit khí CO2 vào 200ml dung dịch hỗn hợp NaOH và Na2CO3 0,4M, thu được dung dịch có chứa 19,98 gam hỗn hợp muối. Nồng độ mol của NaOH trong dung

Xem thêm

[2018 – 2019] Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định: Kiểm tra giữa kỳ 1

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43B 44B 45D 46C 47D 48A 49B 50C 51D 52C 53C 54B 55C 56B 57D 58D 59D 60A 61B 62B 63A 64B 65A 66B 67A 68C 69D 70A 71D 72C 73D 74B 75A 76C 77C 78C 79A 80A Câu 41: Hợp chất nào sau đây được hình thành bởi liên kết ion? A. NaCl.          B. H2O.          C. CH4.          D. SO2. Câu 42: Trong phân tử

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!