[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Lý Tự Trọng – Nam Định (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43D 44A 45A 46D 47A 48C 49B 50A 51B 52C 53D 54D 55D 56D 57B 58C 59C 60B 61B 62A 63B 64A 65A 66A 67A 68C 69D 70A 71B 72A 73B 74C 75A 76A 77D 78B 79C 80C (Xem giải) Câu 41: Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Nhúng thanh nhôm nguyên chất vào dung dịch FeCl3. (b) Để miếng tôn (sắt tráng kẽm) trong không khí ẩm. (c) Cho một đoạn thép (hợp kim sắt và cacbon) ra ngoài không khí ẩm. (d)

Xem thêm

[2018 – 2019] Kiểm tra học kỳ 1 môn Hóa 12 – Sở GDĐT Nam Định

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian: 50 phút ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43D 44B 45C 46D 47D 48B 49B 50B 51B 52B 53D 54A 55A 56D 57B 58A 59D 60B 61C 62B 63B 64B 65A 66D 67A 68D 69B 70A 71A 72A 73C 74D 75A 76C 77A 78C 79B 80A Câu 41. Phương trình phản ứng hóa học nào sau đây đúng? A. Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag.          B. 2Na + CuSO4 → Na2SO4 + Cu. C. Cu + FeSO4 → CuSO4 + Fe.         D.

Xem thêm

[2018 – 2019] Kiểm tra học kỳ 1 môn Hóa 12 – Chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian: 50 phút ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42D 43B 44B 45A 46B 47D 48C 49A 50A 51A 52B 53D 54D 55B 56C 57A 58A 59D 60D 61A 62D 63D 64B 65A 66B 67A 68B 69A 70D 71C 72B 73A 74A 75B 76C 77A 78A 79B 80C Câu 41. Chất không có phản ứng với anilin (C6H5NH2) là A. HCl.       B. Br2 (trong nước).       C. H2SO4.         D. NaOH. Câu 42. Chất nào sau đây là chất điện ly mạnh? A.

Xem thêm

[2017 – 2018] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Nam Định

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian làm bài: 60 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1D 2B 3B 4A 5A 6A 7C 8A 9D 10B 11C 12A 13D 14D 15A 16C 17B 18C 19D 20B 21C 22C 23D 24D 25B 26D 27C 28A 29B 30B 31B 32D 33A 34C 35A 36B 37A 38D 39C 40C (Xem giải) Câu 1: Hấp thụ 3,36 lit khí CO2 vào 200ml dung dịch hỗn hợp NaOH và Na2CO3 0,4M, thu được dung dịch có chứa 19,98 gam hỗn hợp muối. Nồng độ mol của NaOH trong dung

Xem thêm

[2018 – 2019] Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định: Kiểm tra giữa kỳ 1

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43B 44B 45D 46C 47D 48A 49B 50C 51D 52C 53C 54B 55C 56B 57D 58D 59D 60A 61B 62B 63A 64B 65A 66B 67A 68C 69D 70A 71D 72C 73D 74B 75A 76C 77C 78C 79A 80A Câu 41: Hợp chất nào sau đây được hình thành bởi liên kết ion? A. NaCl.          B. H2O.          C. CH4.          D. SO2. Câu 42: Trong phân tử

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!