[2021] Thi thử THPT chuyên Lê Quý Đôn – Ninh Thuận (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43A 44D 45B 46B 47B 48A 49B 50A 51D 52C 53C 54A 55D 56C 57A 58C 59D 60C 61C 62D 63B 64C 65A 66D 67C 68A 69D 70C 71B 72B 73A 74C 75C 76A 77C 78C 79D 80D Câu 41: Quặng nào sau đây có chứa oxit sắt A. Đolomit       B. Xiđerit       C. Hematit       D. Boxit Câu 42: Trên thế giới, mía là loại cây được trồng với diện tích rất

Xem thêm

[2021] Thi thử TN Chuyên Lê Quý Đôn – Ninh Thuận (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42C 43B 44C 45D 46B 47A 48B 49D 50D 51C 52C 53C 54A 55A 56D 57C 58D 59C 60D 61D 62B 63A 64B 65B 66D 67A 68D 69A 70A 71A 72B 73A 74B 75B 76B 77D 78A 79B 80C Câu 41: Sự so sánh nào sau đây là không đúng? A. Tính khử: Mg > Cu > Ag.       B. Tính khử: Al > Zn > Fe2+. C. Tính oxi hóa: Al3+ < Fe2+ < Cu2+.      

Xem thêm

[2020] KSCL Hóa 12 – Chuyên Lê Quý Đôn – Ninh Thuận (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43A 44A 45C 46B 47D 48A 49A 50D 51B 52A 53D 54D 55A 56B 57A 58C 59B 60B 61D 62B 63C 64C 65D 66C 67B 68A 69D 70C 71A 72C 73D 74A 75C 76B 77B 78C 79A 80D Câu 41: Chất nào sau đây là chất điện li? A. Ancol etylic.       B. Natri hiđroxit.       C. Glucozơ.       D. Saccarozơ. Câu 42: Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!