[2024] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 119 41B 42C 43C 44D 45A 46B 47A 48B 49D 50B 51B 52B 53D 54A 55C 56A 57A 58A 59B 60D 61D 62D 63A 64B 65C 66A 67B 68A 69B 70D 71D 72D 73D 74B 75D 76A 77D 78B 79D 80A Câu 41. Chất nào sau đây là amino axit? A. C2H5NH2.       B. NH2CH2COOH.       C. C2H5COOH.         D. C2H5OH. Câu 42. Ion nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất?

Xem thêm

[2024] Thi thử TN trường Phổ thông Năng khiếu (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 064 41A 42D 43C 44B 45C 46C 47C 48A 49A 50D 51B 52D 53C 54C 55D 56C 57A 58D 59A 60D 61A 62A 63B 64D 65D 66D 67B 68C 69A 70C 71C 72A 73B 74C 75B 76A 77A 78D 79B 80D Câu 41. Polime X là chất rắn trong suốt, cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. Monome tạo thành X là A. CH2=C(CH3)COOCH3.         B. CH2=CHCN. C.

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông (21/05)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 158 1A 2A 3C 4D 5D 6C 7A 8B 9B 10C 11D 12B 13B 14A 15D 16D 17B 18B 19A 20C 21C 22D 23A 24C 25D 26B 27A 28D 29B 30B 31C 32B 33D 34B 35A 36B 37C 38B 39C 40A Câu 1. Ở nhiệt độ thường khí X kém hoạt động hóa học (tính trơ). Khi rút xăng, dầu ra khỏi các bồn chứa để giảm nguy cơ cháy nổ do oxi trong không khí gây nên, người

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Nguyễn Trung Trực – Hồ Chí Minh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 134 41A 42A 43B 44A 45A 46D 47A 48D 49C 50B 51B 52B 53C 54A 55D 56B 57C 58B 59A 60A 61D 62C 63D 64A 65B 66D 67A 68C 69B 70A 71C 72A 73B 74B 75C 76B 77D 78D 79C 80D Câu 41: Quặng manhetit được dùng để điều chế kim loại nào? A. Sắt.       B. Nhôm.       C. Đồng.         D. Chì. (Xem giải) Câu 42: Lên men m gam glucozơ

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông (07/05)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 114 1B 2D 3A 4B 5B 6A 7C 8C 9B 10B 11A 12A 13A 14B 15D 16C 17D 18D 19B 20C 21D 22A 23C 24D 25C 26C 27A 28B 29B 30C 31B 32B 33D 34B 35A 36B 37B 38B 39A 40B Câu 1. Đốt cháy dây Magie trong khí oxi thu được sản phẩm nào sau đây? A. MgCl2.       B. MgO.       C. Mg(OH)2.         D. MgCO3. Câu 2. Dung dịch chất

Xem thêm

[2023] Thi thử TN khối AB trường Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông (09/04)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 096 1D 2D 3C 4C 5B 6B 7A 8D 9B 10D 11C 12B 13B 14A 15D 16B 17B 18D 19C 20D 21B 22A 23A 24B 25B 26A 27A 28C 29C 30B 31B 32C 33A 34B 35D 36D 37C 38A 39C 40C Câu 1. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là A. Os.       B. Cs.       C. Hg.         D. Li. Câu 2. Trong các kim loại sau, kim loại nào

Xem thêm

[2023] Thi thử TN khối A1 trường Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông (09/04)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 095 1B 2A 3D 4D 5C 6C 7B 8A 9D 10B 11B 12B 13B 14B 15D 16B 17D 18C 19A 20A 21B 22D 23C 24D 25C 26C 27A 28B 29A 30D 31A 32B 33C 34C 35A 36B 37B 38C 39D 40D Câu 1. Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất? A. Al.       B. Mg.       C. Fe.         D. Ag. Câu 2. Tơ nào sau đây được điều chế

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông (02/04)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 077 1A 2C 3A 4A 5D 6D 7B 8A 9D 10C 11D 12C 13C 14B 15D 16A 17B 18D 19C 20D 21D 22C 23B 24A 25C 26B 27D 28B 29B 30A 31A 32A 33D 34B 35B 36C 37C 38B 39C 40C Câu 1. Oxit nào sau đây là oxit axit? A. CrO3.       B. Fe2O3.       C. Al2O3.          D. Cr2O3. (Xem giải) Câu 2. Hòa tan 5,4 gam Al vào dung

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Hồ Chí Minh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu 1. (4 điểm) (Xem giải) 1.1. Nhà máy nhiệt điện là nhà máy dùng công nghệ đốt nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí) để sản xuất ra điện năng. Theo Quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam về lượng khí thải trong công nhiệp nhiệt điện khi phát thải vào môi trường không khí, nồng độ tối đa cho phép các thông số của ô nhiễm khí thải trong công nghiệp

Xem thêm

[2022-2023][Hóa 10] Kiểm tra giữa kỳ 1 trường Lương Văn Can – Hồ Chí Minh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 002 Câu 1 (2,0 điểm): Hoàn thành thông tin bảng sau: Tên nguyên tố Copper Argon Kí hiệu hoá học Cu Ar Kí hiệu nguyên tử Số hạt proton 29 Số hạt neutron Số hiệu nguyên tử 29 Số khối 65 Điện tích hạt nhân (Xem giải) Câu 2 (2,0 điểm): Viết cấu hình electron, phân bố electron vào orbital và xác định số e độc thân của các nguyên tử sau: a) P (Z = 15) b) Fe

Xem thêm

[2020 – 2021] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Hồ Chí Minh

Câu 1: (4 điểm) (Xem giải) 1.1. Pha chế 10,0 lít dung dịch sát khuẩn sử dụng trong phòng dịch Covid – 19 theo công thức tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) giới thiệu như sau: Hóa chất Thể tích (ml) Dung dịch etanol (rượu etylic) 96° 8333 ml Dung dịch hidro peroxit (H2O2) 3% 417 ml Dung dịch glyxerol (C3H8O3) 98% 145 ml Tinh dầu 50 ml Nước cất đun sôi, để nguội Phần còn lại a. Hãy cho biết vai trò của etanol và glyxerol trong dung dịch trên. b. Dung dịch sát khuẩn

Xem thêm

[2023] Đề minh họa thi ĐGNL trường Sư phạm Hồ Chí Minh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 005 1A 2C 3D 4A 5A 6D 7D 8A 9A 10A 11D 12D 13C 14C 15A 16A 17D 18C 19A 20C 21A 22C 23D 24D 25D 26B 27C 28C 29A 30A 31A 32A 33B 34B 35C 36: 0,58 37: 19,18 38: 13,56 39: 0,46 40: 0,02 41: 12 42: 4,25 43: 26,45 44: 55,8 45: 3 46: 4,91 47: 3,4,2,1 48: 1,4,5,6 49: 123,77 50: 36 PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (Xem giải) Câu 1. Hòa tan hoàn toàn một

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông (13/11)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 009 1A 2C 3C 4D 5A 6C 7C 8D 9C 10D 11B 12C 13C 14C 15D 16B 17A 18B 19B 20D 21B 22A 23B 24C 25C 26D 27D 28B 29D 30D 31D 32B 33C 34C 35B 36B 37C 38A 39C 40C (Xem giải) Câu 1. Chất nào sau đây là amin bậc hai? A. Đimetylamin.       B. Anilin.       C. Etylamin.         D. Isoproylamin. Câu 2. Polime nào sau đây được điều chế

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông (Lần cuối)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 179 41C 42D 43D 44D 45D 46B 47D 48D 49C 50A 51A 52B 53A 54A 55B 56D 57D 58D 59C 60B 61D 62B 63D 64C 65C 66D 67D 68A 69D 70C 71D 72C 73C 74C 75B 76A 77B 78D 79D 80A Câu 41. Trong cùng điều kiện, kim loại kiềm thổ nào sau đây có tính khử yếu nhất? A. Ba.       B. Mg.       C. Be.         D. Ca. Câu 42. Oxit

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông (12/06)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 175 1B 2B 3A 4D 5A 6D 7C 8A 9D 10D 11D 12C 13B 14C 15D 16D 17B 18C 19A 20C 21C 22B 23C 24A 25B 26D 27B 28C 29B 30A 31A 32A 33C 34B 35A 36B 37A 38D 39C 40D Câu 1: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là A. tính axit.       B. tính khử.       C. tính oxi hóa.         D. tính bazơ. Câu 2: Etyl axetat

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông (05/06)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 158 1C 2C 3C 4B 5C 6A 7C 8D 9A 10C 11D 12A 13B 14B 15B 16C 17D 18C 19A 20A 21C 22A 23B 24B 25C 26B 27B 28D 29A 30B 31B 32D 33D 34C 35A 36B 37C 38C 39D 40A Câu 1. Chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ tạp chức? A. Ancol etylic.       B. Tripanmitin.       C. Alanin.         D. Etyl axetat. Câu 2. Nước cứng tạm thời

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Phổ thông Năng khiếu – ĐHQG HCM (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 099 1D 2D 3D 4A 5A 6C 7D 8C 9C 10A 11D 12C 13D 14B 15D 16A 17C 18A 19D 20C 21C 22D 23A 24B 25B 26A 27B 28D 29D 30A 31D 32C 33B 34D 35C 36D 37B 38D 39A 40B Câu 1. Khi phân hủy canxi cacbonat ở nhiệt độ khoảng 1000°C thì thu được sản phẩm gồm CO2 và chất nào sau đây? A. Ca.       B. CO.       C. Ca(HCO3)2.    

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến – Hồ Chí Minh (17/04)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 092 1B 2B 3A 4C 5B 6D 7D 8B 9B 10C 11D 12C 13B 14D 15A 16B 17B 18C 19B 20C 21A 22D 23B 24D 25A 26C 27C 28D 29C 30A 31A 32C 33D 34D 35C 36C 37A 38A 39C 40B Câu 1. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ? A. Alanin.       B. Axit glutamic.       C. Lysin.       D. Metyl amin. Câu 2. Kim loại nào sau

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến – Hồ Chí Minh (03/04)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 082 1B 2C 3B 4B 5D 6A 7D 8D 9C 10C 11D 12A 13A 14B 15D 16D 17A 18A 19C 20B 21C 22C 23A 24D 25C 26B 27C 28B 29A 30B 31C 32C 33B 34A 35A 36D 37A 38C 39A 40B (Xem giải) Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn m gam Fe trong khí Cl2 dư, thu được 16,51 gam muối. Giá trị của m là A. 11,3792.       B. 5,6896.       C. 7,2800.   

Xem thêm

[2019 – 2020] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Hồ Chí Minh

Câu 1:(4 điểm) 1.1. Các vận động viên thi đấu môn thể dụng dụng cụ, trước khi thi đấu thường xoa lòng bàn tay vào chất bột màu trắng (MgCO3). Em hãy cho biết tại sao họ làm như vậy ? 1.2. Trong các hang động có nhiều thạch nhũ hình dáng khác nhau, trông lạ và rất đẹp. Đó chính là kết quả lâu dài của sự chuyển hoá lẫn nhau giữa hai muối Ca(HCO3)2 và CaCO3. Tục ngữ có câu “Nước chảy đá mòn” trong đó về nghĩa đen phản ánh cả hiện tượng đá vôi bị hoà

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông (13/02)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 052 1D 2D 3B 4A 5D 6C 7B 8B 9A 10C 11B 12B 13C 14B 15C 16A 17C 18C 19A 20C 21A 22B 23A 24C 25C 26D 27C 28D 29A 30C 31C 32C 33A 34A 35A 36C 37D 38B 39C 40C Câu 1. Chất nào sau đây là este? A. CH3COOH.       B. CH3COONa.       C. C3H5(OH)3.         D. CH3COOCH3. Câu 2. Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng lớn nhất?

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!