[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Bắc Kạn

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43C 44B 45C 46D 47A 48D 49A 50B 51D 52C 53C 54A 55B 56B 57D 58D 59C 60A 61A 62D 63C 64B 65A 66A 67B 68B 69A 70D 71B 72D 73D 74C 75C 76B 77D 78D 79C 80B Câu 41: Sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp? A. Trùng ngưng hexametylendiamin với axit ađipic.         B. Trùng hợp metyl metacrylat. C. Trùng ngưng axit ε-aminocaproic.    

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!