You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2019] Thi thử THPT Quốc gia của Sở GD-ĐT Gia Lai

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43D 44D 45C 46D 47C 48B 49A 50B 51C 52A 53C 54D 55D 56C 57B 58A 59C 60D 61B 62B 63A 64B 65D 66D 67C 68D 69B 70A 71A 72C 73B 74D 75B 76B 77C 78C 79A 80D Câu 41. Để đánh giá sự ô nhiễm không khí của một nhà máy, người ta dẫn không khí qua dung dịch Pb(NO3)2 dư, thấy xuất hiện kết tủa màu đen. Hiện tượng này chứng tỏ trong không khí của nhà

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Pleiku – Gia Lai

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3D 4B 5D 6D 7B 8B 9C 10C 11A 12A 13C 14D 15A 16D 17D 18B 19C 20B 21D 22A 23D 24D 25C 26B 27A 28D 29C 30D 31D 32A 33B 34A 35C 36? 37D 38B 39B 40? Câu 1: Cho các chất sau: Tinh bột; glucozơ; saccarozơ; xenlulozơ; fructozơ. Số chất không tham gia phản ứng tráng gương là A. 2.         B. 1.         C. 4.         D.

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!