You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Thi thử của sở GD-ĐT Sóc Trăng

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41D 42A 43D 44B 45B 46D 47D 48A 49B 50C 51C 52C 53A 54B 55C 56C 57D 58C 59D 60A 61D 62A 63B 64A 65A 66D 67B 68B 69D 70A 71B 72C 73A 74A 75B 76B 77B 78C 79A 80C Câu 41. Cho 2,0 gam hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin phản ứng vừa đủ với 0,05 mol HCl, thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 3,425.                          B. 4,725.                          C. 2,550.                          D. 3,825. Câu 42. Chất X có công thức cấu tạo CH2=CH–COOCH3.

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!