[2022-2023][Hóa 10] Kiểm tra giữa kỳ 2 trường Tủa Chùa – Điện Biên

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 042 1A 2C 3C 4A 5B 6A 7C 8C 9A 10D 11B 12D 13D 14A 15B 16B 17D 18C 19B 20B 21D 22A 23D 24C 25A 26D 27C 28B I. Phần trắc nghiệm: (7 điểm) (Xem giải) Câu 1: Dấu hiệu để nhận biết một phản ứng oxi hóa – khử là? A. Có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tử. B. Có xuất hiện sản phẩm là chất kết tủa. C. Có xuất hiện hiện

Xem thêm

Thi thử THPT Quốc gia 2018 chuyên Lê Quý Đôn – Điện Biên (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1C 2A 3A 4D 5A 6A 7B 8B 9D 10B 11B 12B 13C 14B 15D 16A 17C 18D 19C 20D 21D 22A 23B 24B 25A 26D 27C 28B 29A 30D 31C 32A 33A 34C 35A 36B 37A 38A 39C 40B Câu 1: Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH? A. CaCO3.          B. AlCl3.           C. Al2O3.           D. BaCO3. Câu 2:

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!