[2016 – 2017] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Thái Bình

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1B 2B 3C 4C 5A 6A 7A 8A 9B 10C 11A 12B 13C 14C 15D 16B 17C 18D 19B 20D 21A 22A 23D 24C 25C 26D 27B 28B 29C 30C 31D 32C 33D 34D 35B 36A 37A 38B 39D 40B 41D 42A 43D 44A 45A 46A 47C 48B 49D 50A (Xem giải) Câu 1: Số đồng phân cấu tạo, mạch hở có công thức phân tử C5H8 tác dụng với H2 dư (Ni, t°) thu được sản phẩm

Xem thêm

[2017 – 2018] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Thái Bình

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1B 2C 3C 4A 5D 6B 7D 8A 9B 10C 11A 12C 13D 14A 15C 16D 17C 18D 19B 20C 21A 22B 23B 24D 25D 26B 27B 28C 29D 30B 31A 32A 33B 34D 35A 36D 37B 38C 39D 40D 41A 42D 43A 44A 45C 46A 47A 48C 49A 50D (Xem giải) Câu 1: Cho hỗn hợp Fe, Mg vào dung dịch AgNO3 và Cu(NO3)2 thì thu được dung dịch A và 1 kim loại. Kim loại thu

Xem thêm

[2018 – 2019] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Thái Bình

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1C 2A 3C 4B 5D 6D 7B 8C 9B 10D 11B 12B 13D 14D 15A 16A 17A 18D 19B 20A 21A 22C 23D 24A 25C 26B 27D 28C 29A 30C 31D 32A 33A 34C 35C 36D 37D 38A 39B 40D 41B 42B 43D 44C 45B 46C 47D 48C 49B 50A (Xem giải) Câu 1: Trộn K và Na theo tỉ lệ mol 1 : 1 được hỗn hợp X. Hòa tan hết X vào nước dư được dung

Xem thêm

[2018 – 2019] Kiểm tra chất lượng giữa học kỳ Hóa 11 trường chuyên Thái Bình

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2B 3D 4A 5C 6D 7B 8B 9C 10B 11C 12B 13D 14C 15C 16C 17D 18B 19D 20A 21A 22A 23D 24C 25C 26D 27C 28B 29D 30B 31B 32A 33B 34A 35D 36C 37C 38A 39A 40B 41A 42A 43C 44D 45B 46A 47C 48C 49B 50A (Xem giải) Câu 1. Cho hình vẽ về cách thu khí dời nước như sau: Hình vẽ trên có thể áp dụng để thu được những khí

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!