[2022-2023][Hóa 10] Kiểm tra giữa kỳ 1 trường Lương Văn Can – Hồ Chí Minh

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

⇒ Mã đề: 002

Câu 1 (2,0 điểm): Hoàn thành thông tin bảng sau:

Tên nguyên tố Copper Argon
Kí hiệu hoá học Cu Ar
Kí hiệu nguyên tử
Số hạt proton 29
Số hạt neutron
Số hiệu nguyên tử 29
Số khối 65
Điện tích hạt nhân

(Xem giải) Câu 2 (2,0 điểm): Viết cấu hình electron, phân bố electron vào orbital và xác định số e độc thân của các nguyên tử sau: a) P (Z = 15) b) Fe (Z = 26)

(Xem giải) Câu 3 (1,0 điểm): Cho nguyên tử X có phân mức năng lượng cao nhất là 3p4
a. Viết cấu hình e nguyên tử ?
b. Cho biết số lớp e, số e trong mỗi lớp, xác định nguyên tử là phi kim, kim loại hay khí hiếm (có giải thích)?

(Xem giải) Câu 4 (1,5 điểm): Tổng số hạt trong một nguyên tử X là 115. Tỉ số giữa số hạt không mang điện và hạt mang điện dương là 9/7. Viết kí hiệu nguyên tử X?

(Xem giải) Câu 5 (1,0) điểm): Nitrogen có 2 đồng vị  và . Nguyên tử khối trung bình của nitrogen là 14,0036 amu. Tính % số nguyên tử của mỗi đồng vị?

(Xem giải) Câu 6 (1,5 điểm): Nguyên tố A có 2 đồng vị. Tính số khối mỗi đồng vị biết rằng:
– Nguyên tử khối trung bình là 35,5 (amu)
– Tỉ lệ % đồng vị thứ 1 gấp 3 lần đồng vị thứ 2
– Số khối của đồng vị 1 ít hơn đồng vị 2 là 2 đơn vị

Bạn đã xem chưa:  Đề kiểm tra, thi môn Hóa 10 năm học 2022-2023

(Xem giải) Câu 7 (1,0 điểm): Các trường hợp sau đây là đúng hay sai (theo nguyên lý vững bền, nguyên lý Pauli và quy tắc Hund)? Nếu sai, em hãy sửa lại cho đúng.

a. (Z = 11) 1s2 2s2 2p7

b. (Z = 6) 1s2 2s2 2p2

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!