[H10A.C0B01] Nhập môn hóa học

A. Thảo luận

(Xem giải) Câu 1. Hãy kể tên một số chất thông dụng xung quanh em và cho biết chất đó tạo nên từ các nguyên tử của nguyên tố nào?

(Xem giải) Câu 2. Hãy cho biết loại liên kết trong phân tử nước và trong muối ăn.

(Xem giải) Câu 3. Do có cấu tạo khác nhau mà kim cương, than chì, than đá dù đều cấu tạo nên từ những nguyên tử carbon nhưng lại có một số tính chất vật lí, hóa học khác nhau. Hãy nêu những tính chất khác nhau của chúng mà em biết.

(Xem giải) Câu 4. Hãy cho biết sự khác nhau giữa biến đổi hóa học và biến đổi vật lý.

(Xem giải) Câu 5. Hãy nêu vai trò, ứng dụng của nước và oxygen mà em biết.

(Xem giải) Câu 6. Phản ứng tổng hợp NH3 từ N2 và H2 có ý nghĩa như thế nào với sự phát triển của các ngành nông nghiệp và công nghiệp?

B. Luyện tập:

(Xem giải) Câu 1. Vì sao khí thải chứa SO2, SO3, NO2.. cũng như nước thải chứa ion kim loại nặng như Fe3+, Cu2+… ở một số nhà máy thường được xử lý bằng cách cho qua sữa vôi Ca(OH)2?

C. Vận dụng:

(Xem giải) Câu 1. Hãy nêu một số ví dụ về phản ứng hóa học xảy ra trong tự nhiên và trong sản xuất hóa học. Vai trò và ứng dụng của chúng là gì?

Bạn đã xem chưa:  [2022-2023][Hóa 10] Kiểm tra giữa kỳ 2 trường Tủa Chùa - Điện Biên

(Xem giải) Câu 2. Vì sau hydrogen (H2) được coi là nhiên liệu của tương lai?

D. Bài tập.

(Không có bài tập).

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!