[2022-2023][Hóa 10] Kiểm tra giữa kỳ 2 của sở GDĐT

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 043 1C 2B 3C 4A 5D 6B 7B 8B 9C 10C 11D 12D 13B 14A 15C 16C 17B 18A 19D 20C 21D 22D 23C 24B 25D 26A 27A 28A 29B 30B 31D 32A 33A 34D 35D 36A 37A 38C 39A 40C (Xem giải) Câu 1. Cho phương trình nhiệt hóa học của phản ứng: N2(g) + O2(g) → 2NO(l)  = +179,20kJ Phản ứng trên là phản ứng A. không có sự thay đổi năng lượng.         B.

Xem thêm

[2022-2023][Hóa 10] Kiểm tra giữa kỳ 2 trường Tủa Chùa – Điện Biên

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 042 1A 2C 3C 4A 5B 6A 7C 8C 9A 10D 11B 12D 13D 14A 15B 16B 17D 18C 19B 20B 21D 22A 23D 24C 25A 26D 27C 28B I. Phần trắc nghiệm: (7 điểm) (Xem giải) Câu 1: Dấu hiệu để nhận biết một phản ứng oxi hóa – khử là? A. Có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tử. B. Có xuất hiện sản phẩm là chất kết tủa. C. Có xuất hiện hiện

Xem thêm

[2022-2023][Hóa 10] Kiểm tra giữa kỳ 2 trường Nguyễn Tất Thành – Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 041 1A 2D 3C 4B 5C 6C 7A 8D 9C 10B 11D 12B I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) (Xem giải) Câu 1: Phản ứng nào sau đây là phản ứng tỏa nhiệt? A. 2S(s) + O2 (g) → 2SO2(g)         = -296,8 kJ. B. CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g)         = 178,29 kJ. C. H2(g) + I2(s) → 2HI(g)         = 52,96 kJ. D. N2(g) + O2(g) → 2NO(g)         =

Xem thêm

Đề kiểm tra, thi môn Hóa 10 năm học 2022-2023

⇒ Cột số thứ tự (STT) cũng là mã của đề thi. ⇒ Cột “Kỳ thi” để phân loại đề thi, bào gồm GK: Giữa kỳ; CK: Cuối kỳ. ⇒ Cột “Hình thức” gồm: Trắc nghiệm ghi số 1; tự luận ghi số 2; trắc nghiệm kết hợp tự luận ghi số 12 ⇒ Bấm vào tên trường hoặc sở GDĐT để xem nội dung đề thi, đáp án và giải chi tiết. ⇒ Bấm vào tên tỉnh để xem toàn bộ đề thi thuộc tỉnh đó. (Nội dung đang cập nhật…) STT Kỳ thi Hình thức Trường, sở Tỉnh

Xem thêm

[2022-2023][Hóa 10] Kiểm tra giữa kỳ 1 trường Núi Thành – Quảng Nam

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 001 1D 2B 3C 4A 5D 6A 7C 8C 9B 10D 11D 12A 13A 14A 15D 16C 17A 18A 19B 20B 21A I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (21 CÂU – 7 ĐIỂM) (Xem giải) Câu 1. Nếu hình dung nguyên tử như một khối cầu thì nó có đường kính khoảng 10^-10m. Đường kính của hạt nhân nguyên tử còn nhỏ hơn, vào khoảng 10^-14 m, như vậy đường kính của nguyên tử lớn hơn đường kính của hạt nhân

Xem thêm

[2022-2023][Hóa 10] Kiểm tra giữa kỳ 1 trường Lương Văn Can – Hồ Chí Minh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 002 Câu 1 (2,0 điểm): Hoàn thành thông tin bảng sau: Tên nguyên tố Copper Argon Kí hiệu hoá học Cu Ar Kí hiệu nguyên tử Số hạt proton 29 Số hạt neutron Số hiệu nguyên tử 29 Số khối 65 Điện tích hạt nhân (Xem giải) Câu 2 (2,0 điểm): Viết cấu hình electron, phân bố electron vào orbital và xác định số e độc thân của các nguyên tử sau: a) P (Z = 15) b) Fe

Xem thêm

[2022-2023][Hóa 10] Kiểm tra giữa kỳ 1 trường Huỳnh Ngọc Huệ – Quảng Nam

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5,0 điểm) Câu 1: Quan sát hình ảnh bên và cho biết hình ảnh này mô tả loại orbital nào của nguyên tử? A. Orbital s.       B. Orbital p.       C. Orbital d.         D. Orbital f. Câu 2: Đồng vị là những nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa

Xem thêm

[2022-2023][Hóa 10] Kiểm tra giữa kỳ 1 sở GDĐT Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Câu 1: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học có bao nhiêu chu kì? A. 4.       B. 5.       C. 6.         D. 7. Câu 2: Orbital s có dạng A. hình bầu dục.       B. hình cầu.       C. hình tròn.       D. hình số

Xem thêm

[2022-2023][Hóa 10] Kiểm tra giữa kỳ 1 trường Võ Nguyên Giáp – Quảng Nam

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 005 1C 2A 3A 4C 5C 6D 7B 8C 9B 10A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 I. TRẮC NGHIÊM (21 câu 7 điểm). (Xem giải) Câu 1. Orbital nguyên tử là gì? A. Là khu vực có chứa electron xung quanh hạt nhân nguyên tử. B. Là quỹ đạo chuyển động của electron xung quanh hạt nhân. C. Là vùng không gian xung quanh nguyên tử, ở đó xác suất có mặt electron

Xem thêm

[2022-2023][Hóa 10] Kiểm tra giữa kỳ 1 trường Nguyễn Huệ – Quảng Nam

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 004 1D 2C 3D 4C 5C 6D 7C 8B 9B 10D 11D 12A 13C 14A 15A 16B 17A 18C 19D 20C 21B I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 7đ (Xem giải) Câu 1. Nguyên tử oxygen (O) có số hiệu nguyên tử Z = 8 khi nhận thêm 2 electron thì tạo ion có cấu hình electron là A. 1s2 2s2 2p6 3s1.       B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. C. 1s2 2s2 2p6 3s3.       D.

Xem thêm

[2022-2023][Hóa 10] Kiểm tra giữa kỳ 1 trường Lương Thế Vinh – Quảng Nam

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 003 1C 2B 3A 4C 5A 6A 7C 8D 9D 10A 11B 12A 13D 14B 15C 16D 17D 18D 19D 20C 21A A. TRẮC NGHIỆM: (7.0 điểm). (Xem giải) Câu 1. Lớp M có số phân lớp electron là A. 2.       B. 1.       C. 3.         D. 4. (Xem giải) Câu 2. Sự phân bố electron theo ô orbital nào dưới đây là đúng? (Xem giải) Câu 3. Các đám mây gây

Xem thêm

[2022-2023][Hóa 10] Kiểm tra giữa kỳ 1 trường Hồ Nghinh – Quảng Nam

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 I. TRẮC NGHIỆM (7.00 điểm) Câu 1: Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử silicon (Z = 14) có cấu hình electron là A. 1s22s22p63s23p2.       B. 1s22s22p63s2.       C. 1s22s22p2.       D. 1s22s22p63s23p4. Câu 2: Một nguyên tử zinc có 34 neutron và 30 proton. Kí hiệu nguyên tử zinc

Xem thêm

[2022-2023][Hóa 10] Kiểm tra giữa kỳ 1 trường Yên Thế – Bắc Giang (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm) Câu 1. Trong phân tử nào sau đây có liên kết đôi? A. HCl.       B. H2.       C. CO2.       D. N2. Câu 2. Nguyên tố K thuộc chu kì 4, nhóm IA. Số lớp electron trong nguyên tử K là A. 4.    

Xem thêm

[2022-2023][Hóa 10] Kiểm tra giữa kỳ 1 trường Yên Thế – Bắc Giang (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 008 Câu 1 (2 điểm): Hãy xác định số proton, số neutron, số electron, nguyên tử khối của các nguyên tử sau: ; ; ; . Câu 2 (2 điểm): Viết cấu hình electron nguyên tử , biểu diễn cấu hình electron theo ô orbital và chỉ ra nguyên tố đó thuộc loại nào( kim loại, phi kim, khí hiếm) của các nguyên tố sau: O (Z = 8); Al (Z = 13). Câu 3 (1,5 điểm): Nguyên tử của nguyên tố X

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!