Bài tập về quặng, luyện gang thép và các hợp kim (Phần 1)

Câu 1. Cho luồng khí CO đi qua một lượng quặng hematit (chứa Fe2O3) thì thu được 300,8 gam hỗn hợp các chất rắn X và thoát ra hỗn hợp khí Y. Cho hấp thụ toàn bộ khí Y bằng dung dịch NaOH dư thấy khối lượng bình NaOH tăng thêm 52,8 gam. Đem chất rắn X hòa tan trong dung dịch HNO3 dư thu được 387,2 gam muối. Thành phần % khối lượng của Fe2O3 trong quặng là :

A. 80%                               B. 60%                                 C. 50%                             D. 40%

Xem giải

Câu 2. Để thu được 1000 tấn gang chứa 95% sắt thì cần bao nhiêu tấn quặng (chứa 90% Fe2O3)?

A. 305,5 tấn                   B. 1428,5 tấn                    C. 1500 tấn                    D. 1357,1 tấn

Xem giải

Câu 3. Để thu được 1000 tấn gang chứa sắt và 5% cacbon thì cần bao nhiêu tấn than cốc (chứa 100% cacbon). Giả sử hiệu suất các phản ứng là 100%

A. 355,3 tấn                   B. 305,5 tấn                      C. 605,5 tấn                   D. 152,75 tấn

⇒ Xem giải

Câu 4. Tính khối lượng quặng chứa 92,8% Fe3O4 để có 10 tấn gang chứa 4% Cacbon. Giả sử hiệu suất là 100%

A. 16,632 tấn                 B. 16,326 tấn                    C. 15,222 tấn                 D. 16, 565 tấn

⇒ Xem giải

Câu 5. Cần bao nhiêu tấn muối chứa 80% sắt (III) sunfat để có một lượng sắt bằng lượng sắt trong một tấn quặng hematite chứa 64% Fe2O3?

Bạn đã xem chưa:  Bài tập xác định công thức oxit sắt (Phần 1)

A. 2,5 tấn                       B. 1,8 tấn                          C. 1,6 tấn                       D. 2 tấn

⇒ Xem giải

Câu 6. Tính khối lượng thép (chứa 0,1%C) thu được khi luyện 10 tấn quặng hematit (chứa 64% Fe2O3). Biết H = 75%.

A. 3,36 tấn                     B. 3,63 tấn                        C. 6,33 tấn                     D. 3,66 tấn

⇒ Xem giải

Câu 7. Hợp kim Cu – Al được cấu tạo bằng tinh thể hợp chất hóa học, trong đó có 13,2% Al về khối lượng. xác định công thức hóa học của hợp chất?

A. Cu28Al10                    B. Cu18Al10                        C. Cu10Al28                     D. Cu28Al18

⇒ Xem giải

Câu 8. Từ 1 tấn quặng sắt cromit (có thể viết tắt Fe(CrO2)2 người ta điều chế được 216 kg hợp kim ferocrom (hợp kim Fe-Cr) có chứa 65% Cr. Giả sử hiệu suất của quá trình là 90%. Thành phần %(m) của tạp chất trong quặng là

A. 33,6%.                          B. 27,2%.                             C. 30,2%                        D. 66,4%.

⇒ Xem giải

2
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
Duong Mi

ad ơi s e xem bài giải k dc ạ từ câu 3

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!