[2022-2023][Hóa 10] Kiểm tra giữa kỳ 1 trường Yên Thế – Bắc Giang (Lần 1)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

⇒ Mã đề: 008

Câu 1 (2 điểm):
Hãy xác định số proton, số neutron, số electron, nguyên tử khối của các nguyên tử sau: .

Câu 2 (2 điểm):
Viết cấu hình electron nguyên tử , biểu diễn cấu hình electron theo ô orbital và chỉ ra nguyên tố đó thuộc loại nào( kim loại, phi kim, khí hiếm) của các nguyên tố sau: O (Z = 8); Al (Z = 13).

Câu 3 (1,5 điểm):
Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, neutron, electron là 40. Biết số hạt mang điện âm ít hơn số hạt không mang điện là 1.
a. Xác định số khối của nguyên tử nguyên tố trên.
b. Tính số nguyên tử X có trong 5,4 gam X?

Câu 4 (2 điểm):
Copper (Cu) trong tự nhiên tồn tại 2 đồng vị bền , nguyên tử khối trung bình của Copper (Cu) là 63,54.
a. Tính % số nguyên tử của các đồng vị của Cu
b. Tính số mol mỗi loại đồng vị có trong 12,708 gam Cu
c. Biết nguyên tố O có 3 đồng vị , , sẽ có bao nhiêu loại phân tử CuO hợp thành từ các đồng vị trên?

Câu 5 (2 điểm):
Cho một dung dịch X chứa 8,19 gam muối NaX tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 thu được 20,09 g kết tủa.
a. Tìm nguyên tử khối của X.
b. X có 2 đồng vị, giả sử số nguyên tử của đồng vị thứ nhất nhiều gấp 3 lần số nguyên tử của đồng vị thứ 2. Hạt nhân đồng vị thứ nhất có ít hơn hạt nhân đồng vị thứ hai 2 neutron, Tìm số khối của mỗi đồng vị

Bạn đã xem chưa:  [H10A.C1B04] Mô hình nguyên tử và orbital nguyên tử

Câu 6 (0,5 điểm):
Nước biển chứa 96,5% nước nguyên chất, còn lại là các dạng muối hòa tan. Cho rằng hydrogen trong nước chỉ có hai đồng vị , nguyên tử khối trung bình của hydrogen là 1,008. Hãy tính khối lượng nước biển cần lấy để có thể điều chế được 10 gam đơteri () dùng cho phản ứng nhiệt hạch.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!