Mục lục: Hiđrocacbon

⇒ Tổng hợp hiđrocacbon: [Phần 1]–[Phần 2]–[Phần 3]–[Phần 4]

⇒ Cộng, tách hiđro và cracking: [Phần 1]–[Phần 2]–[Phần 3]–[Phần 4]

Bạn đã xem chưa:  Danh sách các đề thi lý thuyết

2
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
Thi thái

học hóa trang này là thích nhất keke

Nhu y

Đốt cháy 6,72 lít  (đktc) hỗn hợp gồm 1 ankan và 1 anken thì thu được  10,8 H2O. Dẫn sản phẩm cháy qua nước vôi trong dư thấy xuất hiện 50g kết tủa

a/ Tìm CTPT ankan và anken, gọi tên chúng

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!