Mục lục: Hiđrocacbon

⇒ Tổng hợp hiđrocacbon: [Phần 1]–[Phần 2]–[Phần 3]–[Phần 4]

⇒ Cộng, tách hiđro và cracking: [Phần 1]–[Phần 2]–[Phần 3]–[Phần 4]

Bạn đã xem chưa:  Mục lục: Cacbon - Silic - Nitơ - Photpho

3
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
Phan Minh Anh

ad có thể chỉ em các viết đầy đủ số đồng phân của các chất hóa học được không ạ

Thi thái

học hóa trang này là thích nhất keke

Nhu y

Đốt cháy 6,72 lít  (đktc) hỗn hợp gồm 1 ankan và 1 anken thì thu được  10,8 H2O. Dẫn sản phẩm cháy qua nước vôi trong dư thấy xuất hiện 50g kết tủa

a/ Tìm CTPT ankan và anken, gọi tên chúng

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!