Mục lục: Cacbon – Silic – Nitơ – Photpho

⇒ Bài tập CO2 và muối cacbonat: [Phần 1]–[Phần 2]–[Phần 3]–[Phần 4]–[Phần 5]

⇒ Khử oxit kim loại bằng CO, H2, NH3: [Phần 1]–[Phần 2]

Khí than ướt, khí than khô: [Phần 1]–[Phần 2]

⇒ Phi kim với oxi và axit: [Phần 1]

⇒ Bài tập về P2O5, H3PO4: [Phần 1]–[Phần 2]–[Phần 3]

⇒ Bài tập về phân bón: [Phần 1]

⇒ Nhiệt phân muối nitrat: [Phần 1]–[Phần 2]

⇒ Axit nitric và muối nitrat trong đề thi ĐH: [Phần 1]–[Phần 2]

Bạn đã xem chưa:  Mục lục đề thi

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!