Mục lục: Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

⇒ Anđehit – Xeton: [Phần 1]–[Phần 2]

⇒ Axit cacboxylic: [Phần 1]–[Phần 2]–[Phần 3]–[Phần 4]–[Phần 5]

Bạn đã xem chưa:  Mục lục: Hiđrocacbon

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!