[2021 – 2022] Tuyển sinh 10 chuyên Hà Tĩnh

⇒ Mã đề: 002

⇒ Thời gian làm bài: 150 phút

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

(Xem giải) Câu 1. (1,0 điểm)

X là muối của kim loại Canxi, Y là muối của kim loại Natri. Từ X và Y thực hiện các phản ứng sau:

X (t°)  → X1 + CO2        X1 + H2O → X2

X2 + Y → X + Y1 + H2O        X2 + 2Y → X + Y2 + H2O

Xác định X, Y, X1, X2, Y2, Y2 và hoàn thành phương trình hóa học của các phản ứng.

Câu 2. (1,0 điểm)

Giải thích hiện tượng xảy ra trong các trường hợp sau:

(Xem giải) a) Cho một ít mỡ lợn vào ống nghiệm chứa dung dịch NaOH, sau đó đun nóng ống nghiệm thì thấy mỡ tan trong dung dịch NaOH.

(Xem giải) b) Cho một ít rượu etylic vào ống nghiệm chứa lòng trắng trứng thì xuất hiện kết tủa.

(Xem giải) c) Nhỏ axeton vào quả bóng bàn thì quả bóng sẽ bị thủng.

(Xem giải) d) Một khúc mía để lâu trong không khí thì đầu vết cắt có mùi của rượu etylic.

(Xem giải) Câu 3. (1,0 điểm)

Có 4 chất hữu cơ mạch hở có công thức phân tử C2H4, C3H4O2, C2H4O2, C2H6O được ký hiệu ngẫu nhiên X, Y, Z, T. Biết rằng:
– Chất Y, T làm mất màu dung dịch brom.
– Chất X, Z, T tác dụng với Na giải phóng khí H2.
– Chất Z không làm đổi màu quỳ tím.
Xác định X, Y, Z, T và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Bạn đã xem chưa:  [2021 - 2022] Tuyển sinh 10 chuyên Lê Quý Đôn - Bà Rịa Vũng Tàu

Câu 4. (1,0 điểm)

(Xem giải) a) Hợp chất của nguyên tố X có nhiều trong đất sét. X là chất rắn, màu xám, khó nóng chảy và được dùng làm vật liệu bán dẫn. X tác dụng được với oxi ở nhiệt độ cao tạo thành hợp chất Y. Chất Y tác dụng được với NaOH rắn và với CaO ở nhiệt độ cao tạo thành các hợp chất Z và T.
Xác định nguyên tố X, các hợp chất Y, Z, T và viết phương trình hóa học của các phản ứng.

(Xem giải) b) Chia 22,65 gam hỗn hợp ba kim loại Zn, Mg, Al thành hai phần bằng nhau. Cho phần 1 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được a gam hỗn hợp muối và 8,96 lít (đktc) khí. Cho phần 2 tác dụng hoàn toàn với oxi dư, thu được b gam hỗn hợp ba oxit.
Tinh a, b.

(Xem giải) Câu 5. (1,0 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X (có khối lượng m gam) gồm CH4, C2H2, C2H4 và C3H6, thu được 7,84 lít (đktc) khí CO2 và 7,65 gam H2O. Mặt khác, 12,625 gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Tính m, a.

(Xem giải) Câu 6. (1,0 điểm)
Cho 34,4 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, FeCO3, MgO và MgCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng, thu được 7,84 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm CO2, H2 và dung dịch Z chỉ chứa 68 gam hỗn hợp muối sunfat trung hòa. Tỉ khối hơi của Y so với H2 là 13. Tính khối lượng của MgSO4 có trong dung dịch Z.

Bạn đã xem chưa:  [2021 - 2022] Tuyển sinh 10 chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương

(Xem giải) Câu 7. (1,0 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn 3,52 gam hợp chất MS (muối sunfua của kim loại M) trong oxi dư, thu được m gam chất rắn X. Hòa tan hết m gam X trong dung dịch HNO3 37,8% vừa đủ, thu được dung dịch Y có nồng độ của muối là 41,72%. Làm lạnh dung dịch Y, thu được 6,464 gam muối rắn Z. Lọc tách Z ra khỏi dung dịch Y, thu được dung dịch T có nồng độ của muối là 34,703%. Xác định công thức của Z, biết kim loại M có hóa trị cao nhất là III trong các hợp chất.

(Xem giải) Câu 8. (1,0 điểm)
Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với nước dư, thu được V lít H2 (đktc) và còn lại 0,5192m gam chất rắn không tan. Cho 0,5 mol hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 3,125V lít H2 (đktc). Tính m.

(Xem giải) Câu 9. (1,0 điểm)
Hỗn hợp X gồm các axit C15H31COOH, C17H35COOH và một chất béo Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 1,56 mol CO2 và 1,52 mol H2O. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 0,9M, thu được glixerol và dung dịch chỉ chứa a gam hỗn hợp muối natri của hai axit C15H31COOH và C17H35COOH. Tính a.

Câu 10. (1,0 điểm)

(Xem giải) a) Hòa tan hết x mol Fe trong lượng vừa đủ dung dịch chứa y mol H2SO4 (biết x : y = 5 : 12), thu được một khí X và dung dịch chứa 42,8 gam muối (không tạo ra lưu huỳnh). Biện luận xác định X và tính x, y.

Bạn đã xem chưa:  [2022] Thi thử TN trường Nguyễn Trung Thiên - Hà Tĩnh (Lần 1)

(Xem giải) b) Hòa tan hết a gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3, FeCO3 trong dung dịch HCl dư, thu được 3,584 lít (đktc) hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 bằng 8,875 và dung dịch chứa m gam muối. Mặt khác, nếu hòa tan hết a gam hỗn hợp X trên trong dung dịch chứa 0,69 mol H2SO4 thì thu được dung dịch chỉ chứa 69,12 gam hỗn hợp muối sunfat và 5,376 lít (đktc) hỗn hợp gồm hai khí (có một khí là SO2). Tính m.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!