[2021 – 2022] Tuyển sinh 10 chuyên Lê Quý Đôn – Bà Rịa Vũng Tàu

⇒ Mã đề: 005

⇒ Thời gian làm bài: 120 phút

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

Câu 1. (2,0 điểm)

(Xem giải) 1.1. Viết phương trình phản ứng biểu diễn các biến hóa sau:

FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe2(SO4)3 → Fe(NO3)3.

(Xem giải) 1.2. Cho hỗn hợp gồm các kim loại: Cu, Al, Mg. Bằng phương pháp hóa học, hãy tách riêng các chất ra khỏi hỗn hợp.

(Xem giải) 1.3. Chỉ dùng thêm bột sắt làm thuốc thử, hãy trình bày phương pháp hóa học để phân biệt 5 dung dịch loãng chứa trong các lọ riêng biệt sau: H2SO4, NaNO3, Na2CO3, MgCl2, Ba(OH)2. Viết phương trình hóa học xảy ra.

Câu 2. (2,0 điểm).

(Xem giải) 2.1. Hai nguyên tố A và B thuộc cùng một nhóm A (nhóm chính), ở hai chu kì kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và có tổng điện tích hạt nhân là 30.

a. Xác định tên và kí hiệu hóa học của hai nguyên tố A và B.

b. Nguyên tố C có điện tích hạt nhân là 12. Hãy sắp xếp các nguyên tố A, B, C theo thứ tự tăng dần tính kim loại.

(Xem giải) 2.2. Cho 6,45 gam hỗn hợp A gồm Mg và Al tác dụng với khí Cl2 đun nóng. Sau một thời gian, thu được 20,65 gam chất rắn B. Cho toàn bộ B tan hết trong dung dịch HCl, thu được dung dịch C và khí H2. Dẫn toàn bộ khí H2 này qua ống đựng 20 gam CuO đun nóng. Sau một thời gian thu được chất rắn nặng 18,4 gam. Biết chỉ 80% khí H2 tham gia phản ứng. Viết phương trình phản ứng xảy ra và tính khối lượng mỗi kim loại trong A.

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN chuyên Lê Quý Đôn - Bà Rịa Vũng Tàu

Câu 3. (2,0 điểm)

3.1. Giải thích các hiện tượng hóa học và viết phương trình phản ứng:

(Xem giải) a. Trong tự nhiên có nhiều nguồn tạo ra khí H2S nhưng lại không có sự tích tụ H2S trong không khí.

(Xem giải) b. Trong phòng thí nghiệm, khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ người ta dùng bột lưu huỳnh rắc lên nhiệt kế bị vỡ.

(Xem giải) c. Trong phòng thí nghiệm bị ô nhiễm khí Cl2, để khử độc người ta xịt vào không khí dung dịch NH3.

(Xem giải) d. Sự tạo thành thạch nhũ trong các hang động.

(Xem giải) 3.2. Tinh thể hidrat hóa của một muối sunfat kim loại (hóa trị là n), có gốc muối sunfat chiếm 38,4% về khối lượng. Cho 5,0 gam tinh thể muối sunfat này tác dụng vừa đủ với dung dịch Ba(OH)2, sau khi phản ứng xong thu được 6,62 gam kết tủa. Xác định công thức của tinh thể muối sunfat trên.

Câu 4. (2,0 điểm)

(Xem giải) 4.1. Từ đá vôi, than đá và được dùng thêm các hóa chất vô cơ cần thiết, hãy viết các phương trình điều chế: Rượu etylic, Poli etilen (PE), Poli (vinyl clorua) (PVC).

(Xem giải) 4.2. Đốt cháy hoàn hoàn x gam hỗn hợp X gồm axetilen, etilen và propilen (C3H6). Toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, sau phản ứng thu được 4,0 gam kết tủa và dung dịch A có khối lượng tăng thêm 1,31 gam so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu. Thêm tiếp dung dịch Ca(OH)2 dư vào dung dịch A thì thu được 5,0 gam kết tủa nữa. Tính thành phần % về khối lượng của axetilen trong hỗn hợp X.

Bạn đã xem chưa:  [2018 - 2019] Thi học sinh giỏi lớp 12 - Bà Rịa Vũng Tàu (Dự bị)

Câu 5: (2,0 điểm)

(Xem giải) 5.1. X là hỗn hợp gồm một ancol A có công thức CnH2n+1OH và một axit B có công thức CnH2n+1COOH. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thì thu được 30,8 gam CO2, còn nếu cho m gam X tác dụng với Na dư thì thu được 3,36 lít khí H2 (đktc).

a. Viết phương trình phản ứng xảy ra.

b. Xác định công thức phân tử của A, B.

c. Đun nóng m gam X có mặt của H2SO4 đặc, sau phản ứng thu được 7,65 gam este. Tính hiệu suất của phản ứng este hóa.

(Xem giải) 5.2. Xà phòng hóa hoàn toàn 3,544 gam một chất béo bằng 100ml dung dịch NaOH 0,12M (vừa đủ), sau phản ứng thu được glixerol và m gam hỗn hợp chỉ chứa hai muối.

a. Tính m.

b. Viết công thức cấu tạo thu gọn của chất béo trên? Biết rằng số nguyên tử cacbon của 2 gốc axit béo là bằng nhau.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!