Bài tập axit cacboxylic (Phần 5)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

(Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp X gồm C2H5OH, CH3COOH, HOCH2COOH, HOOC-CH2-COOH, CH3-CH(OH)-CH(OH)-COOH. Trung hoà 0,75 mol hỗn hợp X cần 780 ml dung dịch NaOH 1M. Cho 0,15 mol hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu được 3,5168 lít H2 (đktc). Đốt m gam hỗn hợp X cần 34,44 lít O2 (đktc) thu được 28,755 gam H2O. Giá trị của m là

A. 54,115      B. 50,835      C. 51,815      D. 52,035

Bạn đã xem chưa:  Bài tập axit cacboxylic (Phần 1)

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!