Giải đề thi ĐH-CĐ năm 2002 – Khối B

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Thời gian làm bài: 180 phút

Câu I (ĐH: 1,5 điểm; CĐ: 2 điểm)

(Xem giải) 1. Viết cấu hình electron của Fe (Z = 26) và của các ion Fe2+, Fe3+.

(Xem giải) 2. Hãy nêu tính chất hoá học chung của: a) Các hợp chất sắt (II); b) Các hợp chất sắt (III). Mỗi trường hợp viết hai phương trình phản ứng minh họa.

(Xem giải) 3. Trong điều kiện không có không khí, cho Fe cháy trong khí Cl2 được một hợp chất A và nung hỗn hợp bột (Fe và S) được một hợp chất B. Bằng các phản ứng hoá học, hãy nhận biết thành phần và hoá trị của các nguyên tố trong A và B.

Câu II (ĐH: 1,5 điểm; CĐ: 2 điểm)

(Xem giải) 1. a) Chỉ dùng một hoá chất, hãy cho biết cách phân biệt Fe2O3 và Fe3O4. Viết phương trình phản ứng xảy ra.
b) So sánh pH của các dung dịch có cùng nồng độ mol/l của NH3, NaOH và Ba(OH)2. Giải thích.

(Xem giải) 2. Cho hai dung dịch H2SO4 có pH = 1 và pH = 2. Thêm 100 ml dung dịch KOH 0,1 M vào 100 ml mỗi dung dịch trên. Tính nồng độ mol/l của các dung dịch thu được.

Câu III (ĐH: 1,5 điểm; CĐ: 2 điểm)

(Xem giải) 1. Một axit A mạch hở, không phân nhánh có công thức phân tử (C3H5O2)n.
a) Xác định n và viết công thức cấu tạo của A.
b) Từ một chất B có công thức phân tử CxHyBrz, chọn x, y, z thích hợp để từ B điều chế được A. Viết các phương trình phản ứng xảy ra các chất vô cơ, điều kiện cần thiết coi như có đủ)

Bạn đã xem chưa:  [2007] Giải đề thi ĐH-CĐ Khối B

(Xem giải) 2. a) Viết phương trình phản ứng và gọi tên các polime tạo thành từ các monome sau:
– H2N-(CH2)6-COOH
– CH3COOCH=CH2
b) Viết phương trình phản ứng của axit α-aminoglutaric (axit glutamic) với dung dịch NaOH và dung dịch H2SO4.

Câu IV (ĐH: 1,5 điểm; CĐ: 2 điểm)

(Xem giải) 1. Viết các phương trình phản ứng điều chế các chất sau từ axetilen và các chất vô cơ cần thiết: Phenol, anilin, polivinylclorua (PVC), cao su buna. Ghi rõ điều kiện phản ứng.

(Xem giải) 2. Tiến hành các thí nghiệm sau:
a) Nhỏ dung dịch brom vào benzen.
b) Nhỏ dung dịch brom vào dung dịch anilin.
Nêu hiện tượng và viết các phương trình phản ứng (nếu có).

Câu V (ĐH: 2 điểm)

(Xem giải) Cho hỗn hợp A có khối lượng m gam gồm bột Al và sắt oxit FexOy. Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp A trong điều kiện không có không khí, được hỗn hợp B. Nghiền nhỏ, trộn đều B rồi chia thành hai phần. Phần 1 có khối lượng 14,49 gam được hoà tan hết trong dung dịch HNO3 đun nóng, được dung dịch C và 3,696 lít khí NO duy nhất (đktc). Cho phần 2 tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng thấy giải phóng 0,336 lít khí H2 (đktc) và còn lại 2,52 gam chất rắn. Các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn.
1. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
2. Xác định công thức sắt oxit và tính m.

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 1 - Đợt 1)

Câu VI (ĐH: 2 điểm; CĐ: 2 điểm)

(Xem giải) Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este E (chỉ chứa một loại nhóm chức) cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 12%, thu được 20,4 gam muối của một axit hữu cơ và 9,2 gam một rượu.
1. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên E, biết rằng một trong hai chất (rượu hoặc axit) tạo thành este là đơn chức.
2. Thủy phân este E bằng dung dịch axit vô cơ loãng, đun nóng. Viết phương trình phản ứng xảy ra và nhận biết các sản phẩm thu được bằng phương pháp hóa học.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!