Tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên ĐHSP Hà Nội 2017

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

Câu 1.

1.1. Cho hỗn hợp X gồm Cu, Ag, Fe, Al tác dụng với O2 dư, đun nóng thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch HCl dư, khuấy kỹ, sau đó lấy dung dịch thu được tác dụng với dung dịch NaOH loãng, dư. Lọc lất kết tủa, đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Z. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Viết các phương trình phản ứng và cho biết Z gồm những chất nào?

Xem giải

1.2. Cho 10,8 gam hỗn hợp A gồm Cu và kim loại M (khối lượng của M lớn hơn khối lượng của Cu) tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 2,912 lít khí (đktc). Nếu cho hỗn hợp A này tác dụng hết với H2SO4 đặc, đun nóng thu được 5,6 lít khí SO2 (là sản phẩm khử duy nhất, đktc). Mặt khác, nếu cho 5,4 gam hỗn hợp A tác dụng với 160 ml dung dịch AgNO3 1M thì thu được m gam chất rắn. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, kim loại M không có hóa trị I trong các hợp chất. Xác định giá trị của m.

Xem giải

Câu 2.

2.1. Cho hỗn hợp gồm K2CO3, MgCO3 và BaCO3. Trình bày các phương pháp điều chế các kim loại riêng biệt (các hóa chất và điều kiện cần thiết coi như có đủ)

Xem giải

2.2. Dẫn từ từ khí CO2 vào V ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. Đồ thị biểu diễn khối lượng kết tủa theo số mol như sau:

Bạn đã xem chưa:  Bài tập hỗn hợp este

sp1

Xác định giá trị của V.

Xem giải

Câu 3.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!