Mục lục: Halogen – Oxi – Lưu huỳnh

⇒ Halogen và hợp chất: [Phần 1]–[Phần 2]–[Phần 3]

⇒ Bài tập H2SO4: [Phần 1]–[Phần 2]–[Phần 3]–[Phần 4]

⇒ Bài tập FeS2, FeS, CuS: [Phần 1]–[Phần 2]–[Phần 3]–[Phần 4]–[Phần 5]

⇒ Bài tập Oleum: [Phần 1]

 

Bạn đã xem chưa:  Mục lục: Amin - Amino Axit - Peptit

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!