Bài tập đồ thị (Phần 3)

(Xem giải) Câu 1. Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào ống nghiệm chứa dung dịch HCl và Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như sau:

Giá trị của m là:

A. 41,65           B. 40,15           C. 35,32           D. 38,64

(Xem giải) Câu 2. Sục từ từ khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch hỗn hợp NaOH 1M và Ca(OH)2 3M. Đồ thị biểu diễn số mol kết tủa theo thể tích CO2 như sau:

02030

Giá trị của V (lít) là:

A. 8,96         B. 15,68         C. 13,44         D. 11,2

(Xem giải) Câu 3. Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào ống nghiệm chứa dung dịch HCl và Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như sau:

b3sualai

Giá trị nào của m max sau đây là đúng?

A. 85,5            B. 78,5             C. 88,5            D. 90,5

(Xem giải) Câu 4. Cho từ từ dung dịch chứa a mol Ba(OH)2 vào dung dịch chứa b mol ZnSO4. Đồ thị biểu diễn số mol kết tủa theo giá trị của a như sau:

Capture(82)

Giá trị của b là:

A. 0,10            B. 0,12            C. 0,08            D. 0,11

Bạn đã xem chưa:  Kim loại và dung dịch muối (Phần 1)

(Xem giải) Câu 5. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 0,2M vào 100ml dung dịch X chứa Al2(SO4)3 xM. Mối quan hệ giữa khối lượng kết tủa thu được và số mol Ba(OH)2 thêm vào được biểu diễn trên đồ thị sau:

5820181

Mặt khác, nếu cho 100ml dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,2M và NaOH 0,3M vào 100ml dung dịch X thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m gần nhất với?

A. 5,4             B. 5,45             C. 5,5             D. 5,55

(Xem giải) Câu 6. Hòa tan hết hỗn hợp gồm Na2O và Al (tỉ lệ mol 1 : 1) trong dung dịch H2SO4 loãng, thu được 6a mol khí H2 và dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào X, phản ứng được biểu diễn theo đồ thị sau:

14052018

Với trị số của x = 0,64 và y = 0,72. Đem cô cạn X, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 49,50            B. 50,08            C. 75,63            D. 78,24

(Xem giải) Câu 7. Nhỏ rất từ từ dung dịch chứa HCl vào 100ml dung dịch E chứa hỗn hợp các chất tan NaOH 0,8M và K2CO3 0,6M. Thấy lượng khí CO2 (mol) thoát ra theo đồ thị sau. Giá trị của y là:

H+CO32-

A. 0,024          B. 0,014          C. 0,028          D. 0,016

Bạn đã xem chưa:  Kim loại và dung dịch muối (Phần 3)

(Xem giải) Câu 8. Hòa tan m gam hỗn hợp Al và Al2O3 vào dung dịch HCl vừa đủ thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch chứa 3,28m gam chất tan. Rót từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X ta có đồ thị sau:

Giá trị của V gần nhất với

A. 6,9         B. 7,9        C. 9,2         D. 8,1

(Xem giải) Câu 9. Cho m gam hỗn hợp Al và BaO vào nước dư thu được dung dịch X. Rót từ từ dung dịch H2SO4 vào X ta có đồ thị:

Giá trị của m là:

A. 22,95             B. 21,35             C. 24,15             D. 17,75

(Xem giải) Câu 10. Dung dịch X chứa a mol CuSO4, 2a mol NaNO3 và b mol HCl. Nhúng thanh Mg (dư) có khối lượng m gam vào dung dịch X, đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng thanh Mg theo thời gian được biểu diễn như hình vẽ dưới đây.

Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn; NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5; toàn bộ Cu bám hết vào thanh Mg. Tỉ lệ a:b là

A. 1:8           B. 1:10           C. 1:11           D. 1:9

(Xem giải) Câu 11. Hỗn hợp X chứa Na, Na2O, Na2CO3, ZnCO3 (trong đó oxi chiếm 28,905% về khối lượng hỗn hợp). Hòa tan hết 18,82 gam X vào dung dịch chứa HCl 0,5M và H2SO4 0,6M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với He bằng 5,75. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào Y, phản ứng được biểu diễn theo đồ thị:

Bạn đã xem chưa:  Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao - Tào Mạnh Đức (Phần 17)

Phần trăm khối lượng Na2O trong X là:

A. 13,2%              B. 19,8%          C. 9,9%           D. 3,3%

(Xem giải) Câu 12. Hòa tan hoàn toàn 6,43 gam hỗn hợp X gồm Al, K và K2O vào nước (dư, nhiệt độ thường), thu được dung dịch Y trong suốt và 2,576 lít khí H2 (đktc). Cho từ từ dung dịch HCl 0,2M vào Y. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa (y gam) vào thể tích dung dịch HCl tham gia phản ứng (x ml) được biểu diễn bởi đồ thị sau:

 

Giá trị của a là
A. 380.           B. 400.           C. 420.            D. 440.

(Xem giải) Câu 13. Cho m gam Al2O3 tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Z chứa hai chất tan có cùng nồng độ mol. Rót từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Z ta có đồ thị sau:

Giá trị của a là:

A. 0,48           B. 0,36            C. 0,42           D. 0,4

Bình luận Facebook

7
Bình luận

Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
Nguyễn Anh Tuấn

Thầy có giảng lý thuyết phần đồ thị không vậy thầy?

rophin

sao k tải được ạ?

Thu1562000

Làm sao để tải file về v ạ ?

ngocmainguyen

cảm ơn thầy rất nhiều.

error: Vui lòng không sao chép !!