Bài tập hình vẽ thí nghiệm (Phần 3)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

(Xem giải) Câu 1. Giấm ăn có thể được sản xuất bằng cách cho giấm cái (con giấm) vào dung dịch rượu etylic loãng rồi để một thời gian. Cho 4 hệ được bố trí như sau:

Hệ nào thuận lợi nhất cho quá trình lên men?

A. (2).       B. (4).       C. (1).        D. (3).

(Xem giải) Câu 2. Hình vẽ sau biểu diễn cách bố trí thí nghiệm thử tính chất của kim loại natri:

Cách bố trí nào là hợp lý nhất?

A. (1).       B. (2).        C. (3).        D. (4).

(Xem giải) Câu 3. Hình vẽ minh họa sau đây dùng để điều chế và thu khí SO2 trong phòng thí nghiệm.

1. Nêu tên các dụng cụ thí nghiệm trong hình vẽ.

2. Viết 2 phương trình phản ứng minh họa tương ứng với các hóa chất A, B.

3. Nêu vai trò của bông tẩm dung dịch D, viết phương trình minh họa.

4. Làm thế nào để biết bình đã đầy khí SO2.

5. Cho 2 hóa chất là dung dịch H2SO4 đặc và CaO rắn. Hóa chất nào được dùng và không được dùng để làm khô khí SO2. Giải thích?

6. Bộ dụng cụ ở trên còn được dùng để điều chế khí hiđroclorua. Viết phương trình phản ứng minh họa.

(Xem giải) Câu 4. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chê khí Cl2 từ MnO2 và HCl đặc

a) Viết phương trình hóa học điều chế khí Cl2.

b) Cho biết khí Cl2 sinh ra thường lẫn những tạp chất nào? Để thu được khí Cl2 khô thì bình (1) và bình (2) lần lượt đựng dung dịch chất nào?

Bạn đã xem chưa:  Bài tập đồ thị (Phần 1)

c) Cho biết vai trò của bông tẩm dung dịch NaOH? Viết phương trình phản ứng minh họa (nếu có).

(Xem giải) Câu 5. Metan được điều chế trong phòng thí nghiệm bằng cách nhiệt phân hỗn hợp chất rắn gồm CH3COONa, NaOH và CaO theo sơ đồ như hình vẽ sau:

a) Viết các phương trình hóa học xảy ra trong thí nghiệm? Tại sao có thể thu khí metan theo phương pháp như hình vẽ?
b) Cho biết các chú ý để tiến hành thí nghiệm trên thành công và an toàn.

(Xem giải) Câu 6. Cho hình vẽ mô tả thực hiện thử tính chất hóa học của oxi:

a) Xác định các chất X, Y, Z, T trong hỗn hợp

b) Nêu vai trò của T và X trong thí nghiệm

c) Vì sao phải xoắn sợi dây Z?

d) Nêu cách tiến hành thí nghiệm, hiện tượng, giải thích?

(Xem giải) Câu 7. Thí nghiệm điều chế và thử tính chất của khí X được thực hiện như hình vẽ sau:

Cho các phát biểu sau về thí nghiệm trên:
(a) Đá bọt được sử dụng là CaCO3 tinh khiết
(b) Đá bọt có tác dụng làm tăng đối lưu trong hỗn hợp phản ứng.
(c) Bông tẩm dung dịch NaOH có tác dụng hấp thụ khí SO2 và CO2.
(d) Dung dịch Br2 bị nhạt màu dần.
(e) Khí X đi vào dung dịch Br2 là C2H4.
(f) Thay dung dịch Br2 thành dung dịch KMnO4 thì sẽ có kết tủa.
Số phát biểu đúng là

A. 6.         B. 5.         C. 4.         D. 3.

Bạn đã xem chưa:  50 bài tập peptit tổng hợp

(Xem giải) Câu 8. Hình vẽ minh họa phương pháp điều chế isoamy axetat trong phòng thí nghiệm

Cho các phát biểu sau
(a) Hỗn hợp chất lỏng trong bình cầu gồm ancol isoamylic, axit axetic và axit sunfuric đặc.
(b) Trong phễu chiết lớp chất lỏng nặng hơn có thành phần chính là isoamyl axetat.
(c) Nhiệt kế dùng để kiểm soát nhiệt độ trong bình cầu có nhánh.
(d) Phễu chiết dùng tách các chất lỏng không tan vào nhau ra khỏi nhau.
(e) Dầu chuối tinh khiết có thể được sử dụng làm hương liệu phụ gia cho thực phẩm.
(f) Để hiệu suất phản ứng cao hơn nên dùng dung dịch axit axetic 15%.
(g) Nước trong ống sinh hàn được lắp cho chảy vào (1) và ra (2).
Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 5.       C. 4.       D. 6.

(Xem giải) Câu 9. Ở điều kiện thường, thực hiện thí nghiệm với khí X như sau: Nạp đầy khí X vào bình thủy tinh rồi đậy bình bằng nắp cao su. Dùng ống thủy tinh vuốt nhọn đầu nhúng vào nước, xuyên ống thủy tinh qua nắp cao su rồi lắp bình thủy tinh lên giá như hình vẽ:

Cho phát biểu sau:
(a) Khí X có thể là HCl hoặc NH3.
(b) Thí nghiệm trên để chứng minh tính tan tốt của HCl trong nước.
(c) Tia nước phun mạnh vào bình thủy tinh do áp suất trong bình cao hơn áp suất không khí.
(d) Trong thí nghiệm trên, nếu thay thuốc thử phenolphtalein bằng quỳ tím thì nước trong bình sẽ có màu xanh.
(e) Khí X có thể là metylamin hoặc etylamin.
(g) So với điều kiện thường, khí X tan trong nước tốt hơn ở điều kiện 60°C và 1 amt.
(h) Có thể thay nước cất chứa phenolphtalein bằng dung dịch NH3 bão hòa chứa phenolphtalein.
Số phát biểu đúng là

Bạn đã xem chưa:  Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao - Tào Mạnh Đức (Phần 20)

A. 1.         B. 2.         C. 3.          D. 4.

(Xem giải) Câu 10. Hình vẽ mô tả thí nghiệm phân tích định tính nguyên tố trong chất hữu cơ rắn X (CxHyOzNt).

Cho các nhận xét sau:
(a) Thí nghiệm trên nhằm mục đích xác định định tính C, H, N trong hợp chất hữu cơ.
(b) Bông tẩm CuSO4 khan nhằm phát hiện sự có mặt của hơi nước trong sản phẩm cháy.
(c) Ống nghiệm được lắp hơi chúi xuống để tránh quá trình ngưng tụ hơi nước chảy ngược trở lại.
(d) Ông nghiệm đựng nước vôi trong để hấp thụ khí CO2 và khí N2.
(e) CuO được sử dụng để oxi hóa các chất hữu cơ.
Số phát biểu đúng là

A. 5.         B. 3.         C. 4.         D. 2.

(Xem giải) Câu 11.

(Xem giải) Câu 12.

(Xem giải) Câu 13.

(Xem giải) Câu 14.

(Xem giải) Câu 15.

(Xem giải) Câu 16.

(Xem giải) Câu 17.

(Xem giải) Câu 18.

(Xem giải) Câu 19.

(Xem giải) Câu 20.

(Xem giải) Câu 21.

(Xem giải) Câu 22.

(Xem giải) Câu 23.

(Xem giải) Câu 24.

(Xem giải) Câu 25.

(Xem giải) Câu 26.

(Xem giải) Câu 27.

(Xem giải) Câu 28.

(Xem giải) Câu 29.

(Xem giải) Câu 30.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!