Muối cacbonat và hiđrocacbonat với axit (Phần 1)

1. Tìm hiểu về thí nghiệm dạng “Cho từ từ dung dịch A vào dung dịch B”: Thí nghiệm được miêu tả như hình vẽ bên cạnh: Dung dịch A được nhỏ từ từ từng giọt đến khi hết vào toàn bộ dung dịch B đựng trong cốc hoặc bình tam giác. Mỗi giọt dung dịch A rơi xuống sẽ tương tác với toàn bộ dung dịch B có thể tích lớn hơn nhiều, dễ dàng thấy rằng dung dịch B lúc đầu rất dư so với dung dịch A. Vì vậy ta phải lựa chọn phản ứng tương ứng

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!