[2023 – 2024] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu I (4,0 điểm) (Xem giải) 1. Vì sao để giảm thiểu hiệu ứng nhà kính của bầu khí quyển trên Trái Đất, chúng ta nên hạn chế sử dụng các nhiên liệu hóa thạch như than đá (thành phần chủ yếu là cacbon), xăng dầu (thành phần chủ yếu là các hiđrocacbon),… và trồng thêm nhiều cây xanh. (Xem giải) 2. Chất khí X có công thức dạng AB3 (A, B là

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Đồng Tháp

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1C 2A 3B 4B 5A 6D 7B 8A 9A 10B 11D 12C 13B 14C 15A 16A 17B 18B 19B 20B 21D 22C 23A 24D 25C 26B 27B 28D 29A 30A 31B 32B 33A 34C 35D 36C 37D 38A 39D 40D 41A 42C 43A 44A 45C 46D 47C 48C 49B 50C (Xem giải) Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 0,05 mol CuO bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20%, đun nóng, thu

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Ninh Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 50 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2C 3B 4D 5D 6C 7A 8B 9A 10C 11D 12B 13A 14D 15C 16A 17B 18A 19B 20B 21A 22D 23B 24D 25C 26A 27C 28C 29A 30C 31D 32C 33A 34A 35D 36D 37D 38C 39C 40B Câu 1: Kim loại không tan được trong dung dịch HCl? A. Cu       B. Na       C. Fe        D. Mg Câu 2: Xà phòng hóa

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Quảng Nam (Đợt 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1C 2C 3D 4B 5D 6A 7D 8B 9C 10B 11B 12A 13C 14C 15C 16B 17B 18D 19C 20D 21A 22A 23D 24A 25C 26B 27A 28C 29B 30A 31D 32A 33B 34D 35B 36A 37D 38A 39A 40C (Xem giải) Câu 1: Chất nào sau đây là amin bậc hai? A. Trimetylamin.       B. Metylamin.       C. Dimetylamin.        D. Phenylamin. (Xem giải) Câu 2:

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Thanh Hóa (Dự bị)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2B 3B 4A 5D 6A 7C 8A 9A 10D 11B 12D 13C 14A 15C 16B 17B 18B 19B 20A 21C 22A 23A 24B 25A 26D 27B 28A 29B 30A 31B 32C 33A 34C 35B 36D 37A 38B 39A 40D 41B 42B 43A 44C 45D 46C 47D 48B 49C 50A (Xem giải) Câu 1. Cho dãy các chất sau: HF, H2SO4, CH3COOH, CH3OH, Ba(OH)2, CaCl2, Fe2(SO4)3. Số chất điện li mạnh là A.

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Hưng Yên

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu I (3,5 điểm) (Xem giải) 1. Cho chuỗi các phản ứng sau: (1) (A) + H2O → (B) + (X) (2) (C) + NaOH → (X) + (E) (3) (A) + HCl → (D) + (X) (4) (A) + NaOH + H2O → (G) + (X) (5) (E) + (D) + H2O → (B) + (K) + (I) (6) (G) + (D) + H2O → (B) + (K) Biết: X có công thức phân

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Bắc Giang

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 120 phút ⇒ Giải chi tiết và đáp án:  1C 2A 3B 4C 5B 6A 7D 8A 9C 10C 11A 12D 13B 14B 15D 16B 17A 18A 19C 20C 21D 22B 23A 24B 25C 26A 27D 28D 29C 30A 31C 32A 33C 34D 35D 36B 37B 38B 39D 40D I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (14,0 điểm): (Xem giải) Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn m gam P trong O2 (dư), tạo thành chất X. Cho toàn bộ X tác dụng hết với 100 ml dung

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Nam Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đáp án phần 1: 1C 2B 3B 4C 5A 6C 7C 8A 9D 10B 11D 12A 13C 14D 15C 16A 17D 18B 19C 20D 21A 22B 23A 24A 25D 26D 27B 28D 29B 30A 31D 32B 33A 34D 35C 36C 37D 38B 39C 40B Phần I. Chọn đáp án (12 điểm) Thí sinh chọn một đáp án và ghi chữ cái đứng trước đáp án đó vào tờ giấy thi. (Xem giải) Câu 1: Kim loại nào sau đây có nhiệt

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Hồ Chí Minh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu 1. (4 điểm) (Xem giải) 1.1. Nhà máy nhiệt điện là nhà máy dùng công nghệ đốt nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí) để sản xuất ra điện năng. Theo Quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam về lượng khí thải trong công nhiệp nhiệt điện khi phát thải vào môi trường không khí, nồng độ tối đa cho phép các thông số của ô nhiễm khí thải trong công nghiệp

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Bến Tre

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu 1. (3,0 điểm) (Xem giải) 1. Một anion X- có tổng số hạt là 53, trong đó số hạt mang điện chiếm 66,04%. a. Xác định kí hiệu và tên gọi của nguyên tử X. b. Lập công thức hợp chất khí với hiđro của X. Gọi tên hợp chất khí đó. c. Cho hợp chất khí (nói trên) tan vào nước thu được dung dịch Y. Chỉ dùng dung dịch Y

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Hà Nam

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu I. (3,0 điểm) 1. Nêu hiện tượng, viết phương trình hóa học xảy ra cho các thí nghiệm sau: (Xem giải) a) Cho dung dịch Ba(HSO3)2 vào dung dịch KHSO4, khí sinh ra đem sục vào nước brom dư. (Xem giải) b) Cho dung dịch NaAlO2 vào dung dịch NH4NO3, đem nhỏ dung dịch HCl dư vào sản phẩm thu được. (Xem giải) 2. Xác định các chất A1, A2, A3, A4,

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu I (3,0 điểm) (Xem giải) 1. Vì sao để dập tắt các đám cháy xăng dầu nhỏ người ta không được dùng nước nhưng có thể dùng chăn chiên (loại chăn làm từ sợi cotton với nguyên liệu chính là sợi bông) thấm nước? (Xem giải) 2. Máu trong cơ thể người có màu đỏ vì chứa hemoglobin (là chất vận chuyển oxi chứa sắt). Máu của một số loài động vật

Xem thêm

[2020 – 2021] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Hồ Chí Minh

Câu 1: (4 điểm) (Xem giải) 1.1. Pha chế 10,0 lít dung dịch sát khuẩn sử dụng trong phòng dịch Covid – 19 theo công thức tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) giới thiệu như sau: Hóa chất Thể tích (ml) Dung dịch etanol (rượu etylic) 96° 8333 ml Dung dịch hidro peroxit (H2O2) 3% 417 ml Dung dịch glyxerol (C3H8O3) 98% 145 ml Tinh dầu 50 ml Nước cất đun sôi, để nguội Phần còn lại a. Hãy cho biết vai trò của etanol và glyxerol trong dung dịch trên. b. Dung dịch sát khuẩn

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Phú Thọ

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2B 3C 4D 5B 6D 7A 8B 9C 10A 11B 12B 13D 14C 15C 16C 17B 18A 19D 20C 21A 22B 23A 24D 25C 26D 27A 28D 29C 30A 31B 32C 33C 34B 35A 36D 37C 38A 39D 40B A. PHẦN TỰ LUẬN (4 câu; 8,0 điểm) Câu I (3,0 điểm): (Xem giải) 1. Một hỗn hợp lỏng gồm 4 chất: C6H5OH (phenol), C6H6 (benzen), C6H5NH2 (anilin) và C2H5OH (ancol etylic). Trình

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1D 2A 3B 4B 5B 6B 7A 8A 9C 10B 11C 12A 13C 14B 15C 16C 17C 18C 19B 20D 21B 22B 23A 24D 25B 26D 27D 28A 29A 30D 31B 32C 33A 34B 35D 36D 37C 38A 39C 40D 41A 42C 43A 44B 45C 46B 47B 48C 49A 50D (Xem giải) Câu 1. Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,2 mol Cu(NO₃)₂ với cường độ dòng điện 2,68A trong

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Nghệ An

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu 1. (2 điểm) (Xem giải) 1. Lập phương trình hóa học bằng phương pháp thăng bằng electron, xác định chất oxi hóa, chất khử của các phản ứng oxi hóa khử sau: + Phản ứng tạo gỉ sắt trong trong tự nhiên Fe + O2 + H2O → Fe(OH)3 + Dùng dung dịch H2O2 để phục hồi các bức tranh cổ bị hóa đen bởi PbS PbS + H2O2 → PbSO4 +

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Quảng Trị

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu 1. (5,0 điểm) (Xem giải) 1. Cho các phản ứng sau: AlCl3 + NaHCO3 → X1 + CO2 + NaCl X1 + X2 → Al2(SO4)3 + Na2SO4 + H2O NaHCO3 + X2 → CO2 + … X1 + Ba(OH)2 → H2O + X3 X2 + X3 + H2O → X1 + X4 + … NaHCO3 + NaOH → X5 + H2O Al2(SO4)3 + X5 + H2O → X1 + CO2 + …

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Hải Dương

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu I (2,0 điểm) (Xem giải) 1. Từ H2O, đá vôi, NH3, O2, chất xúc tác và phương tiện kĩ thuật cần thiết, hãy viết phương trình phản ứng điều chế: a. NH4HCO3 b. NH4NO3 (Xem giải) 2. Cho 3 chất hữu cơ mạch hở gồm: anđehit (X1), ancol (X2), ete (X3) có cùng công thức phân tử C3H6O. Viết công thức cấu tạo 3 chất và trình bày phương pháp hóa học

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Thanh Hóa

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1D 2A 3D 4C 5B 6D 7A 8A 9A 10A 11C 12B 13C 14D 15C 16C 17C 18C 19C 20B 21C 22B 23A 24D 25D 26D 27B 28A 29C 30A 31A 32B 33B 34B 35C 36D 37B 38A 39A 40A 41D 42D 43C 44A 45D 46D 47D 48B 49D 50B (Xem giải) Câu 1: Chất nào sau đây khi đun nóng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có anđehit? A. CH3–COO–CH2–CH=CH2.   

Xem thêm

[2021 – 2022] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Quảng Nam

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2C 3B 4D 5D 6B 7A 8A 9A 10C 11B 12C 13C 14B 15C 16B 17C 18A 19B 20A 21A 22D 23D 24C 25C 26A 27D 28D 29D 30C 31B 32A 33A 34D 35D 36C 37A 38B 39C 40C (Xem giải) Câu 1: Vật liệu nào sau đây có độ cứng lớn nhất? A. Kim cương.       B. Vonfram.       C. Sắt.         D. Crom. (Xem

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – TP Hải Phòng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: (Xem giải) Bài 1. (1,0 điểm) Trong phân tử M2X có tổng số hạt cơ bản (proton, nơtron, electron) là 140, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. Số hạt mang điện của nguyên tử M nhiều hơn số hạt mang điện của nguyên tử X là 22. Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố M, X và xác định vị trí của

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!