[2020] KSCL Hóa 12 – THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43D 44D 45C 46A 47B 48B 49A 50C 51C 52B 53D 54B 55B 56A 57B 58C 59D 60B 61A 62C 63B 64D 65C 66C 67A 68B 69D 70A 71A 72C 73D 74D 75B 76D 77D 78C 79A 80A (Xem giải) Câu 41: Sự hình thành thạch nhũ trong các hang động đá vôi là do phản ứng hoá học nào sau đây? A. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O.       B. CaCO3 → CaO

Xem thêm

[2020] KSCL Hóa 12 – THPT Yên Khánh A – Ninh Bình (Tháng 10)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2C 3A 4D 5B 6A 7D 8A 9A 10C 11D 12A 13D 14A 15A 16C 17D 18D 19B 20C 21C 22D 23C 24D 25B 26C 27A 28A 29A 30A 31D 32D 33B 34B 35C 36B 37C 38D 39B 40B (Xem giải) Câu 1: Tiến hành các thí nghiệm sau: (1) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4 loãng. (2) Cho ancol etylic phản ứng với Na (3) Cho metan phản ứng với Cl2 (as) (4) Cho dung dịch glucozơ vào

Xem thêm

[2020] KSCL đầu năm Hóa 12 – Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2D 3B 4D 5A 6B 7C 8D 9B 10C 11A 12B 13B 14B 15D 16D 17C 18B 19B 20C 21D 22B 23A 24C 25C 26A 27D 28D 29C 30A 31A 32B 33A 34C 35D 36A 37A 38C 39A 40C Câu 1. Glixerol có công là: A. C2H5OH.       B. C2H4(OH)2.       C. CH3OH.       D. C3H5(OH)3. Câu 2. Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh? A. C2H5OH.       B.

Xem thêm

[2020] KSCL trường THPT Nguyễn Khuyến (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3C 4C 5B 6D 7A 8A 9A 10D 11D 12B 13D 14B 15A 16C 17B 18D 19D 20D 21B 22C 23C 24A 25C 26C 27A 28D 29B 30C 31C 32D 33B 34B 35A 36B 37D 38A 39A 40A (Xem giải) Câu 1: Glucozơ thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với chất nào sau đây: A. AgNO3/NH3, t°.          B. H2/Ni, t°. C. dung dịch Br2.         D. Cu(OH)2 nhiệt độ thường.

Xem thêm

[2020] KSCL đầu năm Hóa 12 – Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2B 3B 4C 5B 6D 7C 8B 9D 10A 11D 12C 13D 14A 15B 16D 17D 18A 19B 20D 21B 22D 23B 24C 25B 26C 27D 28B 29A 30D 31D 32D 33B 34D 35C 36C 37B 38A 39D 40B Câu 1. Nhỏ dung dịch I2 vào hồ tinh bột thu được hỗn hợp có màu A. hồng nhạt.          B. nâu đỏ.          C. xanh tím.          D. xanh lam. Câu

Xem thêm

[2020] KSCL đầu năm Hóa 12 – THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3C 4C 5D 6C 7A 8A 9C 10B 11A 12C 13B 14A 15C 16D 17B 18D 19D 20C 21A 22D 23B 24A 25B 26C 27B 28A 29C 30C 31D 32A 33B 34A 35D 36B 37D 38D 39D 40B (Xem giải) Câu 1: Số đồng phân chứa vòng benzen, có công thức phân tử C7H8O, phản ứng được với Na là A. 4       B. 5       C. 3       D. 2 (Xem giải)

Xem thêm

[2020] KSCL đầu năm Hóa 12 – THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2D 3A 4D 5B 6D 7C 8C 9D 10C 11B 12A 13C 14C 15A 16B 17A 18C 19B 20B 21A 22D 23B 24B 25D 26A 27A 28D 29C 30A 31C 32B 33B 34A 35A 36D 37C 38D 39B 40D (Xem giải) Câu 1: Có bao nhiêu hợp chất hữu cơ C7H8O vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với NaOH? A. 1.       B. 4.       C. 2.         D. 3. (Xem giải)

Xem thêm

[2020] Ôn tập đầu năm Hóa 12 – THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh (Đề 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2A 3C 4B 5D 6D 7A 8D 9C 10C 11C 12A 13B 14D 15A 16B 17B 18C 19B 20D 21B 22C 23D 24A 25B 26A 27B 28C 29A 30C 31B 32D 33C 34A 35A 36C 37D 38A 39A 40B (Xem giải) Câu 1: Cho dãy các chất: etan, etanol, etanal, axit etanoic. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất trong dãy là A. etan.       B. etanal.       C. axit etanoic.       D. etanol.

Xem thêm

[2020] Ôn tập đầu năm Hóa 12 – THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh (Đề 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2B 3A 4A 5D 6C 7D 8A 9C 10C 11D 12B 13B 14D 15A 16B 17B 18A 19B 20B 21A 22A 23D 24A 25B 26D 27C 28A 29C 30B 31B 32D 33B 34D 35A 36A 37C 38C 39A 40C (Xem giải) Câu 1: Cho hỗn hợp X gồm 0,4 mol etanol, 0,6 mol etylen glicol, 0,8 mol glixerol tác dụng hết với Na dư thu được V lít khí ở đkc. Giá trị của V là A. 67,2.    

Xem thêm

Mục lục: Thi THPT 2020

»» THI THPT 2020 CỦA CÁC SỞ, CÁC TRƯỜNG TRÊN TOÀN QUỐC «« » Bấm vào tên trường để xem Đề thi – Đáp án – Giải chi tiết. » Bấm vào phòng thi để tham gia thi online. » Bấm vào tỉnh sẽ mở ra tất cả các đề thi thuộc tỉnh đó. » Quy ước màu sắc cột STT: Ôn tập đầu năm – Khảo sát chất lượng – Thi THPT [Luyện thi lý thuyết] STT NGÀY TRƯỜNG TỈNH THI ONLINE 010 17/10/2019 THPT Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc Vào phòng thi 009 11/10/2019 THPT Yên Khánh A

Xem thêm

[2020] Ôn tập đầu năm Hóa 12 – THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh (Đề 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3A 4D 5C 6D 7D 8C 9B 10D 11A 12D 13D 14A 15D 16C 17C 18A 19D 20D 21B 22C 23B 24C 25D 26B 27C 28A 29C 30C 31A 32B 33B 34D 35A 36D 37C 38C 39B 40B (Xem giải) Câu 1: Trong công nghiệp, axeton được điều chế từ A. cumen.         B. xiclopropan.         C. propan-1-ol.         D. propan-2-ol. (Xem giải) Câu 2: Một số vùng đất canh

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!