[2020] KSCL đầu năm Hóa 12 – THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2D 3A 4D 5B 6D 7C 8C 9D 10C 11B 12A 13C 14C 15A 16B 17A 18C 19B 20B 21A 22D 23B 24B 25D 26A 27A 28D 29C 30A 31C 32B 33B 34A 35A 36D 37C 38D 39B 40D (Xem giải) Câu 1: Có bao nhiêu hợp chất hữu cơ C7H8O vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với NaOH? A. 1.       B. 4.       C. 2.         D. 3. (Xem giải)

Xem thêm

[2020] Ôn tập đầu năm Hóa 12 – THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh (Đề 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2A 3C 4B 5D 6D 7A 8D 9C 10C 11C 12A 13B 14D 15A 16B 17B 18C 19B 20D 21B 22C 23D 24A 25B 26A 27B 28C 29A 30C 31B 32D 33C 34A 35A 36C 37D 38A 39A 40B (Xem giải) Câu 1: Cho dãy các chất: etan, etanol, etanal, axit etanoic. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất trong dãy là A. etan.       B. etanal.       C. axit etanoic.       D. etanol.

Xem thêm

[2020] Ôn tập đầu năm Hóa 12 – THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh (Đề 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2B 3A 4A 5D 6C 7D 8A 9C 10C 11D 12B 13B 14D 15A 16B 17B 18A 19B 20B 21A 22A 23D 24A 25B 26D 27C 28A 29C 30B 31B 32D 33B 34D 35A 36A 37C 38C 39A 40C (Xem giải) Câu 1: Cho hỗn hợp X gồm 0,4 mol etanol, 0,6 mol etylen glicol, 0,8 mol glixerol tác dụng hết với Na dư thu được V lít khí ở đkc. Giá trị của V là A. 67,2.    

Xem thêm

Mục lục: Thi THPT 2020

»» THI THPT 2020 CỦA CÁC SỞ, CÁC TRƯỜNG TRÊN TOÀN QUỐC «« » Bấm vào tên trường để xem Đề thi – Đáp án – Giải chi tiết. » Bấm vào phòng thi để tham gia thi online. » Bấm vào tỉnh sẽ mở ra tất cả các đề thi thuộc tỉnh đó. » Quy ước màu sắc cột STT: Ôn tập đầu năm – Khảo sát chất lượng – Thi THPT [Luyện thi lý thuyết] STT NGÀY TRƯỜNG TỈNH THI ONLINE 004 13/08/2019 THPT Thuận Thành 1 Bắc Ninh Vào phòng thi 003 12/08/2019 THPT Hàn Thuyên (Đề

Xem thêm

[2020] Ôn tập đầu năm Hóa 12 – THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh (Đề 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3A 4D 5C 6D 7D 8C 9B 10D 11A 12D 13D 14A 15D 16C 17C 18A 19D 20D 21B 22C 23B 24C 25D 26B 27C 28A 29C 30C 31A 32B 33B 34D 35A 36D 37C 38C 39B 40B (Xem giải) Câu 1: Trong công nghiệp, axeton được điều chế từ A. cumen.         B. xiclopropan.         C. propan-1-ol.         D. propan-2-ol. (Xem giải) Câu 2: Một số vùng đất canh

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!